Kod CZ 16248

Švařec

(Schwaretz)

Kaple Nejsv.Trojice 2) C)

Pův.gotická před 1596, s pozdějšími úpravami, obnovená 1857

 

 

Železný kříž  C)

U kaple

 

Památník padlým C)

 

Úpravna vody pro Brno 2)

V 70 tých letech součást tajné akce NORBERT –pracovní tábory

 

Krytá lávka 2) C)

Přes Svratku přelom 18.a 19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres N.Město na Moravě, s.o.Bystřice nad Pern.

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

Část Koroužné

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

178

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipeda.org (26.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.9.2015

Předchozí editace: 8.5.2011