Kod CZ 16169

Štěpánov nad Svratkou

(Stiepanau)

Osada: Borovec

Připojené obce: Olešnička, Vrtěžíř

 

Kostel sv.Petra a Pavla 2)

Pův.gotický, přestavěný v 19. a 1.třetině 20.stol. s náznakem rondokubismu. Stavba s pozdně románským jádrem (okénko v kněžišti), přestavěný barokně a upravený po požáru z roku 1917. Po přestavbě má kostel i kubistické prvky; vysvěcen byl 1924

 

Zvonice 2)

Starší, přestavěná v 1.třetině 20.stol.

 

Fara C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

na návsi

 

 

Sousoší sv.Petra a Pavla C)

Na průčelí kostela

 

Kříž C)

 

Kamenný kříž C)

 

Železný kříž C)

U kostela

 

Železný kříž C)

U mostku

 

Železný kříž C)

U fary

 

Dřevěný kříž C)

Misijní na kostele

 

Dům č.p.16 a 11 C)

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres N.Město na Moravě, s.o.Bystřice nad Pern.

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Štěpánov nad Svratkou

Historie městečka

Štěpánov založil Štěpán II. z Medlova (uváděný v pramenech v letech 1234–1256) zřejmě v 1. polovině 13. století. Na listině olomouckého biskupa Dětřicha pro doubravický klášter z 15. února 1285 je podepsán i farář Heřman ze Štěpánova. Roku 1348 patřil zubštejnskému panství, v roce 1360 k hradu Pyšolci a během 15. století přešel k Pernštejnu. V roce 1483 tvořil zvláštní část panství právě Štěpánov a vesničky Olešnička, Vrtěžíř, Kozlov, Lesoňovice, Koroužné a Švařec. V roce 1544 patřil ke štěpánovské rychtě Borovec, dále Čtyři dvory, Vrtěžíř, Lesoňovice, Koroužné, Švařec a Kobylnice (Nivsko). S označením městečko se u Štěpánova poprvé setkáváme v roce 1551 v pernštejnských sirotčích registrech, povýšen byl ale až v letech 1561–1584. V roce 1598 byla robota změněna na plat.

Štěpánov se postupně stává průmyslovým centrem panství. Od 13. století se zde těžilo stříbro, měď a železná ruda. V 18. století se s dolováním přestalo, i když v letech 1916–1919 se provedly neúspěšné pokusy o znovuobnovení těžby v místních dolech. Střediskem železářství se staly obce Borovec a Olešnička, které se Štěpánovem zcela splynuly. Celkem zde stávali tři vysoké pece (1720–1760; 1761–?; 1862–?). Železářství v Olešničce navázalo v 18. století na starší rozsáhlý hutní komplex, doložený od první poloviny 17. století do prvních let následujícího století v Nedvědici. Roku 1876 byla vysoká pec odstavena a v roce 1952 zbořena. V roce 1814 byl ve Štěpánově vyroben první provozuschopný parní stroj v habsburské monarchii.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipeda.org (23.9.2015)

 

Borovec

[Hamr] C)

 

Sauna C)

U Hamru v roce 1936 stávala první sauna v republice

 

 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2015

Předchozí editace: 8.5.2011