Kod CZ

Bohdalov

(Bochdalau)

Kostel sv. Vavřince C)

farní pochází z konce 14. století, barokně přestavěn 1736-1758, střecha věže upravena 1842, další úpravy kostela po požárech roku 1872 a 1895, zgotického období zachována sakristie, presbytář a křížová žebrová klenba

kostel sv. Vavřince https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Kostel_Bohdalov1.JPG/800px-Kostel_Bohdalov1.JPG

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Mezi památnými lípami u kostela

 

Smírčí kříž C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_Bohdalov.JPG/800px-Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_Bohdalov.JPG

 

Tvrz C)

na Bohdalovském rybníce, Pelfrýd (Belfríd), podle slova bergfried-věž, kterou tvrz měla. Ještě v 19. století byly zachovány zdi, ale díky levnému zdroji kamene byla stavba rozebrána na stavební materiál. Tvrz se nachází na konci dlouhého poloostrova v Bohdalovském rybníku, asi 2 km jižně od obce Bohdalov.

Tvrz postavil v 2. polovině 14. století Smil z Ronova (Bohdalova). Další neověřená zmínka pochází z roku 1621, podle které dal na tvrzi úředník panství Pavel Rožnovský opravit střechu. Znamenalo by to možnost, že byla buď obnovena nebo nepřetržitě existovala i po Smilově smrti.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres N.Město na Moravě, s.o.Žďár nad Sáz.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci, tehdy ještě pod názvem Bohdalau, pochází z roku 1349, kdy byla ves v majetku Jindřicha z Osové, jenž příslušel k významnému rodu pánů z Ronova. Mezi pozdější vlastníky patřili: 1366 Zdeněk Nos a Čeněk z Ronova, 1380 Smil z Ronova, který zde vystavěl tvrz Pelfrýd, dále pak 1430 Václav Šturm z Ronova, 1448 - 1551 Pernštejnové, 1551 Václav Chroustenský z Malovar a v letech 1622 - 1850 italský rod Collaltové.. V roce 1874 zde místní občané založili Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1875 založil Jan Nepomuk Heimrich v obci parní mlýn s pilou, továrnu na škrob, sirup a hroznový cukr, ke konci století pak strojírnu na výrobu parních a hospodářských strojů. Roku 1902 byla zprovozněna cihelna, 1903 tírna na len a 1931 lihovar. 1946 zřízena měšťanská škola. Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse. V letech 2006-2010 působil jako starosta Květoslav Šafránek, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Arnošt Juda.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

768

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (19.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.9.2015