Kod CZ 573

Blatiny

(Neustift, Novosady)

Usedlost

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres N.Město na Moravě, s.o.N.Město na Mor.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Sněžného

 

Historie obce

Velký počet původní roubené zástavby

Blatiny jsou mladou obcí, založeny byly až v poslední fázi kolonizace Novoměstska na počátku 18. století. V této oblasti pracovalo mnoho železářských hutí a na mnoha místech byl úplně vykácen les. V roce 1707 se rozhodla novoměstská vrchnost neosázet znovu les a dovolila dělníkům, pracujícím v lesích a v panských podnicích, aby si zde postavili svá obydlí. V roce 1735 zde již bylo 16 domků a osada dostala německý název Neustift (česky Novosady). V roce 1768 dostala osada vlastní pečeť, ve znaku má zahrádku a tři květy, později se ve znaku objevila lípa. Název Neustift byl brzy počeštěn na Novosady, ale lidově se zde vždy říkalo Blatiny, oficiálně se tento název začal používat v roce 1924. V roce 1962 byla osada přičleněna ke Sněžnému

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

319

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipeda.org (16.9.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.9.2015