Kod CZ

Albrechtice

(Albrechtitz)

Kaplička sv. Cyrila a Metoděje C)

se zvoničkou stojí na návsi. Pochází z roku 1863.

 

Kamenný kříž C)

s Kristem z roku 1862 vedle kaple

 

Pomník padlých C)

a umučených v obou světových válkách pochází z roku 1946.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres N.Město na Moravě, s.o.Bystřice nad Pern.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Rozsoch

 

Historie obce

rvní písemná zmínka o obci pochází z roku 1384,[5] kdy zde byl manský dvůr. Ten byl i s osadou ve vlastnictví hradu Pyšolec.

V letech 1869–1880 příslušela Albrechtice jako osada k obci Kundratice, v letech 1880–1960 byla samostatnou obcí, od roku 1961 spadá jako místní část k obci Rozsochy.

Od podzimu 1943 tu působil Rudolf Procházka, který ze statku u Holečků vysílal zprávy z Moskvy. Přes upozornění místního četníka zde zůstal. 15. července 1944 byl statek přepaden, Procházka s Josefem Holečkem mladším uprchli, zbytek rodiny byl zatčen a 27. září 1944 v Mauthausenu popraven.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

202

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (22.9.2015)

D) panoramio.com (22.9.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.9.2015