Kod CZ

[Skryje]

Osada: Lipňany

Kaple Zdroj C)

Na návsi, 1876

Chapel in Skryje, Třebíč District.JPG

 

Železný kříž Zdroj C)

Na cestě k Lipňanské kapličce je umístěn kříž, jehož spodní část je z pískovce s litinovým korpusem. U tohoto kříže se obyvatelé Skryjí loučili se svými zemřelými, 1882

 

Železný kříž Zdroj C)

U hradu Rabštejn

 

Obrázek sv.Antonína Zdroj C)

Na plechu, u mlýna

Skryjský mill, 1968, Holy Anthony, 16scan306.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

V kapličce, na zaniklou obec

Paměťní deska v kapličce v bývalé obci Skryje. 01.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

World War I memorial in Skryje, Třebíč District.JPG

 

Památník Zdroj C)

Památník nešťastné lásky komtesy Henrietty Coudenhove z Dukovan a Jakuba, chasníka ze Skryjského mlýna, asi krátce před rokem 1885. Překlad německého nápisuː "Našemu nezapomenutelnému dítěti HENRIETTE Gizele Coudenhove 1885

 

Hrad Rabštejn Zdroj C)

Zříceniny

 

[Mlýn] Zdroj C)

Severně od obce

Skryjsky mlyn 193x.jpg

 

[Škola] Zdroj C)

Elementary school in Skryje, Třebíč District, around 1945, 16scan202.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Moravský Krumlov, s.o. Hrotovice

1961 Okres Třebíč

Po zániku sloučeny s Dukovany

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Zbořena společně s osadou kvůli výstavbě jaderné elektrárny Dukovany

Střed vesnice vyplňuji usedlosti bývalých celoláníků, které jsou seskupeny okolo rybníka. Usedlosti pololáníků a čtvrtláníků tvoří ulici, vedoucí od budovy velkostatku a lihovaru do středu obce: Provoz lihovaru si vyžádal velký počet zaměstnanců, jejichž domky vznikaly ve druhé polovině minulého století. V době provádění výzkumu bylo v obci 83 domů podélně nebo štítově orientovaných. Štítovou orientaci k návsi má většina skryjských statků. Prostor mezi budovou hospodáře a menším traktem výměnku je vykryt na šíři dvora kulisou vrat zasazených do zdi, jež lícuje s oběma průčelími. Vedle vrat je v této zdi prolomen vstup pro pěší. Domy menších zemědělců, umístěné ve svazích po obou stranách potoka, mají okapovou orientaci k jednotlivým komunikacím. Zástavba jejich dvora je proti čtvercové nebo obdélníkové zástavbě statků skromnější. Usedlosti mají většinou malý, nepravidelně zastavěný dvorek nebo hospodářské budovy stojí v jedné frontě s obytným domem.

 

Rok

obyv.

domů

1869

263

 

1900

264

1910

290

1927

413*

 

1930

 

 

1950

305

 

1961

 

 

1970

286

 

2001

 

 

* vč.osady

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (5.5.2016)

 

 

 

Kod CZ

[Lipňany]

Kaple Zdroj C)

Lipňanská kaple s pamětní deskou

 

Kamenný kříž Zdroj C)

betonový teracový kříž. Stojí u cesty směrem z Lipňan na Rouchovany. Nápisy na kříži: “ O MŮJ JEŽÍŠI NEBUDIŽ MÝM SOUDCEM NÝBRŽ SPASITELEM. KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ, PAMÁTCE ZEMŘELÝCH RODIČŮ VĚNUJÍ JAN A FRANTIŠKA KLÍMOVI Z LIPŇAN". Kříž je nedávno velmi dobře a vkusně restaurován

15. kříž u Lipňan.JPG

 

Železný kříž Zdroj C)

1873, u rybníka

 

Pamětní deska Zdroj C)

V kapličce, na zaniklou osadu

Plaque in Chapel in Lipňany, Třebíč District.JPG

 

[Tvrz] Zdroj C)

O samotné tvrzi historické prameny mlčí. Ves Lipňany je poprvé zmiňována v roce 1366, v roce 1455 byla připojena ke Slavěticím. Podle archeologického průzkumu můžeme vznik tvrze zařadit na přelom 13. a 14. století; zánik pak do období let 1493 – 1503 (česko-uherské války). Zbytky těžce poškozeného tvrziště se nacházely na břehu rybníka necelý 1 km od západní čtveřice chladicích věží elektrárny. Východní část tvrziště byla porušena výstavbou břehu rybníka, západní rozorána v pole. Z tvrziště je dnes vidět pouze náznak valu na severu a jihu a středového pahorku.

 

 

 
Historie osady Zdroj C)

V roce 1825 bylo v obci zaměřeno třináct usedlostí rozložených podle místní komunikace. Pozdějším stavebním vývojem se tento charakter porušil, ale převaha základní okapové orientace budov vzhledem ke komunikaci zůstala. Dispoziční řešení objektů spočívá v několika základních formách. Větší usedlosti jsou čtvercového, obdélníkového nebo hákového půdorysu. Průčelní, jednotně zastřešená domová fronta je prolomena průjezdem s vraty, po jejichž jedné straně jsou situovány obytné prostory pro hospodáře a jeho rodinu a po druhé straně je umístěn výměnek Chalupy drobných rolníků jsou jednotraktová stavení s okapovou či štítovou orientací. Jako stavebního materiálu bylo u většiny staveb použito kamene a pálených cihel

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.5.2016