Kod CZ 242

Běhařovice

(Biharzowitz)

Připojeny: Ratišovice, Stupešice

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Renesanční, pův.evangelický, 1593-6

http://www.cyklo-jizni-morava.cz/file/4093/B%C4%9Bha%C5%99ovice.jpg

 

[Kostel] Zdroj C)

Zbořen 1802, z materiálu opravena škola

 

Fara Zdroj C)

1826, č.p.35

 

Kaple sv.Václava Zdroj C)

1630

 

Železný kříž Zdroj 2)

Před kostelem

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Moravský Krumlov, s.o. Hrotovice

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046.

Na městečko byly Běhařovice povýšeny mezi léty 1528 až 1548 za Jana Zajímače z Kunštátu,status obnoven 2009..

Obec Běhařovice leží 18 km severně od Znojma na silnici, která vede ze Znojma do Rouchovan je položená na náhorní rovině ve výši 384 m. n. m. Název odvozují místopisci od osobního jména „Běhař“. Obec i okolí byly osídleny lidmi už od pravěku. Při stavbě silnice z Běhařovic do Křepic byl objeven hrob s nádobou se spálenými kostmi a zlomek bronzového kroužku. Nalezená kamenná destička, v rohu provrtaná, sloužila údajně jako ochrana ruky střelce před zásahem tětivy. U Stupešic je sídliště z pozdní doby kamenné z kultury Jevišovické, z doby železné (z kultury horákovské).  Nálezy z těchto lokalit jsou uloženy v Zemském muzeu v Brně a v Městském muzeu v Moravském Krumlově.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

346

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (3.5.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.5.2016