Kód CZ

Bačice

Připojen: Udeřice

Kaple sv. Floriána Zdroj C)

v barokním stylu, na návsi

Overview of Chapel of Saint Florian in Bačice, Třebíč District.JPG

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

na návsi

Chapel of Saint Florian in Bačice, Třebíč District.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

při výjezdu z obce směrem na Radkovice

 

Železný kříž Zdroj C)

u silnice směrem na Krhov

Wayside cross in Bačice-Udeřice, Třebíč District.JPG

 

Boží muka Zdroj C)

z roku 1945

 

Pomník padlým Zdroj C)

v první světové válce – na návsi

World War II memorial in Bačice, Třebíč District.JPG

 

Pamětní deska Zdroj C)

na hasičské zbrojnici připomínající umučené občany za druhé světové války

 

Památník osvobození Zdroj C)

v druhé světové válce – z roku 1970

 

Chalupa Zdroj C)

Traditional houses in Bačice, Třebíč District.JPG

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Moravský Krumlov, s.o. Hrotovice

1961 Okres Třebíč

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínky o obci se objevily již v roce 1310.

Nejstarší doklady pravěkého osídlení Bačic pocházejí z neolitu a jsou to jednak kamenné nástroje, jednak keramika. V té se dochovaly fragmenty z období kultury s moravskou malovanou keramikou. Některé nálezy byly učiněny naproti bývalému kamenolomu a v trati ke Krhovu na sever od obce. Od roku 1897 měly obce společnou dvoutřídní základní školu, kterou v té době navštěvovalo asi 80 žáků. Tato škola byla uzavřena 30.6.1999 pro nedostatek žáků. Obce patřily odpradávna ke hradu Bítovu. Když český král Jindřich dal v roce 1307 hrad Bítov lénem Remuntovi z Lichtenberka, připadly i Bačice a Udeřice tomuto rodu. Ve staré pečeti obce Bačice bylo radlo a nad ním písmena A. R. Od roku 2003 je tento znak opět symbolem obce Bačice. Obec má malebný ráz, umocněný zachovalostí původních selských stavení obklopující náves. Obec má převážně zemědělský charakter. Během 14. a 15. století jsou uváděni vladykové ,,z Bačic“. Koncem 15. století patřily obě obce ke krhovskému panství. Obec se skládá ze dvou částí, ty vystupují jako jedna od roku 1960. V současné době žije v obci 195 obyvatel, samotné Bačice mají 61 popisných čísel a 107 obyvatel, Udeřice 33 popisných čísel a 88 obyvatel.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

248

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (7.5.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.5.2016