[Velká Střelná]

(Groβ Waltersdorf)

Osady: Hühenberg, Bräuerberg, Velkostřelský mlýn, Schieferwerke

[Kostel sv. Mikuláše] D)

farní je písemně uváděn až 1570, znovu vystavěn r. 1752 a restaurován po požáru r. 1847. Dnes neexistuje.

 

 

[Fara] D)

 

Pomník D)

Zaniklé obce, u býv.kostela

 

[Pomník Hanse Kudlicha] D) F)

 

[Pomník] D) F)

 

[Socha Josefa II.] E) F)

 

[Mlýn] D)

 

[Větrný mlýn] D) F)

 

[Škola] D) F)

Přestavba 1929, od r. 1936 měšťanská škola

 

[Hostinec Böhmisch] D) F)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun

17. září 1946  vytvoření Vojenského výcvikového prostoru Libavá

1961 Okres

 

Historie obce

570 m.n.m.

Velká zemědělská obec na soutoku několika potůčků Jádro plošiny, na které obec ležela tvoří dříve známé „střelenské břidlice“. Název se většinou odvozuje podle „Střelenského lesa“, který je jmenován v listině markraběte Jindřicha Vladislava z roku 1203. Samotná obec je poprvé písemně připomínána roku 1382 s názvem „Strzielna“, od roku 1821 uváděna jako „Velká Střelná“. Při vpádu Tatarů roku 1663 bylo pobito 103 obyvatel obce. Břidlice se zde lámala od 16. století nepřetržitě do první světové války, kdy byla těžba přerušena. Ve 30. letech 20. století zde byla pošta i četnická stanice (od r. 1900), sídlo lesního velkostatku i několik malých průmyslových závodů, družstev a spolků: výroba dřevěného uhlí, dřevěného zboží (1943), sodové vody (1902), lihovin (1911), tírna lnu (1932), 2 mlýny, družstvo zemědělské (1935), elektrické (1924), Konsum. V obci byla nemocenská pokladna (1911), 2 lékaři, záložna , 2 pojišťovací jednatelství a 8 hostinských koncesí, ze spolků to byly např. hasičský, rybářský, kameníků, všeodborový, dělnického domu, divadelní a pěvecký. Počátky zdejšího školství sahají do roku 1707, kdy bylo zahájeno pravidelné vyučování., živnostenská pokračovací škola byla založena r. 1924 a zemědělská lidová r. 1930. Výsledky voleb r. 1935: SdP 466 hlasů, KSČ 317, BdL 147. Po odsunu původních německých obyvatel byla obec zčásti osídlena českými dosídlenci pouze na krátkou dobu, také tito byli přinuceni se vystěhovat v důsledku vzniku vojenského prostoru a celá obec byla poté postupně zdemolována.

 

Rok

obyv.

domů

1910

2064

 

1927

1842 N

1930

1927(32Č)

293

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (2.8.2015)

D) libavsko.cz (2.8.2015)

E) zanikleobce.cz (2.8.2015)

F) ahnenforschung-baern.de (2.8.2015)

 

Hühenberg

 
Osada, založena 1785, 10 domů,
1930 78 obyvatel 

 

Bräuerberg

 

 

Samota

 

Velkstřelecký mlýn

(Waltersdorfmühle)

[Mlýn] D)

 

Samota

 

Schieferwerke

 

Samota

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015