Trhavice

(Reisednorf)

Kaple Narození P. Marie C)

Postavena v letech 1751 - 1752 místním sedlákem Johannem Poltzerem, poté co se místní občané olomouckému biskupovi zavázali, že povinnost kapli udržovat bude přecházet i na jejich potomky. Vysvěcena byla 2.8.1752. Téhož roku 1752 byla kaple vymalována uničovským malířem Ignácem Oderlickým. Okolo kaple postupně vznikl malý hřbitov, o sto let později byl pozemek oplocen a postavena malá márnice. Součástí areálu byl i vzácný mariánský kříž a socha Jana Nepomuckého. Místní obyvatelé pečovali o kapli až do roku 1947, kdy byli stejně jako ostatní občané německé národnosti odsunuti z Československa. V 50. letech 20. století se zde ještě sloužily mše, nicméně kaple bez údržby chátrala. V r. 1958 byla zapsána na seznam kulturních památek[5]. V roce 1979 se propadla střecha a kapli hrozila rychlá zkáza. Namísto opravy střechy však komunistické úřady nechaly za podstatně větších nákladů přenést Oderlického cenné fresky z kaple do kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci a do předsálí obřadní síně olomoucké radnice. Kaple byla ponechána napospas svému osudu, až z ní zůstaly jen obvodové zdi, zarůstající náletovými dřevinami. V létě roku 2002 studenti Arcibiskupského gymnázia z Prahy 2 vyčistili zdi od porostu a vnitřek kaple i okolí od sutin, s odvozem pomohl obecní úřad v Norberčanech. V roce 2006 byla díky finančnímu daru Ing. Vladimíra Novotného z Bruntálu zahájena oprava kaple; byl opraven štít, střecha, pořízena nová fasáda. Před kaplí je umístěna tabule s několika zprávami o její pohnuté historii.

 

Hřbitov D)

Kolem kaple

 

Márnice D)

V těsném sousedství kaple

 

Usedlost D)

Proti kapli

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

1961 Okres

Část Norberčan

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

133 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (1.8.2015)

D) turistika.cz (1.8.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.8.2015