[Stará Voda]

(Altwasser)

Kostel sv.Anny a sv.Jakuba st.D

Poutní mimořádně kvalitní  barokní stavba z let 1681-1686 podle plánů císařského architekta G. P. Tencally., ambity zbořeny Vlastní kostel byl devastován československou a později ruskou armádou a rekonstrukce svého zevnějšku, na kterou přispěli kromě státu také bývalí němečtí obyvatelé, se dočkal až po r. 1991. V 90. letech byly také obnoveny pravidelné poutě do Staré Vody na svátek sv. Anny, jejichž historie sahá až do počátku 16.století. Další využití a případná dostavba celého poutního areálu navržená „památkáři“ je v důsledku existence vojenského prostoru nereálná.

  

 

[Piaristický klášter] D)

později benediktínů a oblátů zbořen po 1968 Budova kláštera byla poškozena na konci 2. svět.války a i přes započatou obnovu byla po vzniku vojenského prostoru ponechána osudu a později i s ambity u kostela zničena. Dnes jsou z budovy kláštera zachovány pouze torza nadzemního zdiva a studna na bývalém nádvoří.

 

Ambity E)

Kolem kostela

 

[Kamenný kříž] D)

před kostelem

 

Kamenný kříž D)

před kostelem

 

[Železný kříž] D)

před Královskou studánkou

 

[Královská studánka] D)

věžový pavilon nad pramenem , trosky obnoveny po 2007

  

 

[Mlýn] D)

uváděn 1910

 

[Větrný mlýn] D)

uváděn 1910

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun

17. září 1946  VVP Libavá

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

520 m.n.m.

Po roce 1946 a především 1968 obec zbořena kromě poutního místa. Obec podél stejnojmenného potoka u silnice z Města Libavé do Budišova n.B. chráněna ze severu a otevřenější k jihu měla na svých pozemcích úrodnější půdu a více vláhy než většina libavských obcí. Založení obce je datováno kolem roku 1250, nejstarší zmínka o Staré Vodě pochází z roku 1260. V písemných pramenech z let 1456 a 1581 jsou jména obyvatel Staré Vody i česká, roku 1654 již zcela německá. Historické prameny zde uvádějí 3 břidlicové lomy (1911), vodní a větrný mlýn, cihelnu, zemědělský spolek, katolický-lidový a okrašlovací spolek, hasičský spolek a hostinec.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

349 N

1930

345(0Č)

76

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Města a městečka v Č., na M. a ve S. (M. Libavá)

 

D) libavsko.eu (2.8.2015)

E) baerner-laendchen.de (2.8.2015)

F) vyletnik.cz (2.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015