[Rudoltovice]

(Rudelzau)

[Kostel sv. Mikuláše] D)

Původní dřevěný shořel 1758 s dvěma třetinami obce, nový 1758-60 v barokním slohu. Kostelní interiér byl restaurován roku 1919 a budova samotná roku 1923.

 

 

[Fara] D)

již 1408 obnovena náboženským fondem r. 1781.

 

Památník D)

Zaniklé obce

 

[Nový mlýn] D)

 

[Mlýn] D)

 

[Škola] D)

od r. 1779, nová budova 1817, zvýšena o patro 1887

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun

17. září 1946  VVP Libavá

1961 Okres

 

Historie obce

600 m.n.m.

Bývalá obec česky nazývaná do roku 1918 jako Rudoltice ve svahu, který se zvedá jižně od řeky Odry. Středem obce vedla okresní silnice z Potštátu do Budišova n.B., na severním konci obce odbočuje silnice do Města Libavé. Obec byla založena asi ve 13.století, v kupní listině z roku 1408 se uvádí název Rudoltice. Od středověku se zde těžilo stříbro a olovo, těžba olova poblíž obce pokračovala v tzv. „barnovsko-rudoltovickém“ revíru po celé 18. a 19.století až do 1.světové války. Roku 1711 osvobodil majitel zdejšího panství Jan Jiří z Walderode rudoltovické usedlíky od robot při panském dvoře. Rudoltovice byly velkou zemědělskou obcí, hospodářské půdy zde bylo 2370 ha, z toho 507 ha vlastnil potštátský velkostatek Desfours-Walderode, který zde měl také lesní revír. Zdejší obyvatelé se ve většině živili především zemědělstvím a dobytkářstvím, v roce 1926 zde bylo 28 živnostníků.

Rudoltovice měly vlastní poštu a četnickou stanici (od r. 1910), zemědělské družstvo (od r.1911), 2 vodní družstva (1930), 2 pily, 2 vodní mlýny (1910), záložnu „Raiffeisenku“ a také 4 hostince (1930). Ze spolků zde působily např. všeodborový, 2 zemědělské, Kasino, hasičský a pěvecký. Kromě obecné školy zde byla od r. 1925 dvouletá zemědělská lidová škola. Nejsilnější polit. stranou za první republiky  zde byla agrární BdL, která si své postavení udržela až do r. 1938.

Po skončení 2. svět. války byla obec zbavena původního obyvatelstva a po vzniku vojenského prostoru v průběhu následujících let zdemolována. V dolní části bývalé obce, u cesty do Podlesí (býv. Šumvaldu), byl r. 2000 místními rodáky žijícími v SRN odhalen pomník obce.

 

 

Rok

obyv.

domů

1880

1203

167

1910

1081

 

1927

998 N

1930

1063(19Č)

188

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

D) libavsko.cz (2.8.2015)

E) baerner-laendchen.de (2.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015