Roudno

(Rautenberg)

Osada: Volárna

Kostel sv.Michaela C) B) E)

Barokní, kol.1650

 http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/227391/roudno_max72302.jpg

 

Kaple C)

File:2011-04-10 Chapel on Velký Roudný.jpg

 

Fara

 

Hřbitov

U kostela

 

Hřbitovní brána

U kostela

 http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/227391/roudno_max72304.jpg

 

Kamenný kříž D)

14_Roudno.JPG

 

Železný kříž

Před č.p.20

 

Škola

 

Chalupa č.p.58

 

Chalupa D)

15_Roudno.JPG 

 

Chalupa D)

S empírovým průčelím

14_Roudno.JPG 

 

Chalupa

Na horním konci

 

Chalupa č.p.82

 

Usedlost

 

Chalupa č.p.16

 

Chalupa č.p.24

 

Chalupa č.p.73

 

Dům

 

Dům

 

Rozhledna E)

Rozhledna Velký Roudný - Roudno Rohledna na Velkém Roudném (Národní přírodní památka sopečného původu) v Nízkém Jeseníku byla postavena v roce 2007. Stavět se začalo v červnu roku 2007, na stavbu se spotřebovalo 18 tun modřínového dřeva, opracované desky se nejprve navrtaly a celá konstrukce se naplocho smontovala v továrně. Na místě se pak jednotlivé části postavily s pomocí jeřábu a přeplátováním spojily na sebe. Slavnostě byla rozhledna otevřena v sobotu 27.10.2007. Hlavním investorem byla obec Roudno a Mikroregion Slezská Harta.Jde o 20 metrů vysokou dřevěnou konstrukci na betonových základech s krytou plošinou na vrcholu.Rozhledna shlíží z Velkého Roudného na kraj kolem přehrady Slezská Harta. Z rozhledny Je výhled na hřeben Hrubého Jeseníku, na Nízký Jeseník, Krnovsko, Opavsko, Beskydy a Oderské vrchy.

Čertův kámen na vrcholu Velkého Roudného Velký tufový kámen nalezneme nedaleko vrcholu Velkého Roudného. K tomuto kameni se váže pověst o souboji Boha s ďáblem, kteří se o kámen přetahovali. Na kameni můžeme spatřit otisk šlépěje a rýhy po čertovských drápech.

 

Kamenný most

Segmentový

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce B) E)

První zmínka o obci Roudno pochází z roku 1397. Část obce, kterou v 90. letech 20. století zatopila voda Slezské Harty byla uváděná již v roce 1224. V zatopené části obce byl v roce 1546 postaven hamr. Dominantou obce je barokní kostel, který byl postavený v polovině 17. století.

Středně velká zemědělská řadová ves podél komunikace. První zmínka je z roku 1397. Ke konci 18.století zde byla zaznamenána těžba mědi. V obci byly mlýny, pily, lom, pískovna. Zástavba převážně trojstrannými mírně nepravidelnými statky. Její částí je osada Volárna, která vznikla ve 2.polovině 18. století na místě zrušené stáje. Velký Roudný ( 780 m n.m) a Malý Roudný (771 m n.m) tvoří dva nápadné vrcholy nad obcí Roudno. Ze tří lávových proudů Velkého Roudného je nejdelší severovýchodní proud, ve kterém byl zřízen lom na těžbu čediče. Tento lávový proud přehradil v místech dnešní Slezské Harty údolí řeky Moravice, čímž vzniklo velké jezero do kterého padaly sopečné vyvřeliny. Ty tvořily usazeniny pórovitých tufitů, které se dodnes nacházejí v okolí obce Rázová.Tyto Tufity se těžily jako dobrý stavební materiál.

 

Rok

obyv.

domů

1869

1232

1880

1139

1890

1013

1900

996

1910

943

1921

846

1927

846 N

1930

809

1950

439

1961

463

1970

429

1980

352

1991

223

2001

204

84

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A)

B) turistika.cz

C) cs.wikipedia.org (11,1,2015)

D) nedbal.bigbloger.lidovky.cz

E) ziveobce.cz

 

 fotografie

 10/2011

 

Volárna

(Ochsenstall)

Dům

S historizující a secesní fasádou

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1869

73

1880

80

1890

73

1900

74

1910

57

1921

47

1927

1930

42

1950

37

1961

27

1970

33

1980

7

1991

5

2001

15

2010

13

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.1.2015