[Nová Ves nad Odrou]

(Neueigen)

[Kostel sv. Antonína] D) E)

náležel k faře v Čermné.

 

Kamenný kříž D) E)

Upraven na zaniklé obce

 

[Mlýn] D) E)

ruiny

 

[Větrný mlýn] D)

 

[Myslivna] D) E)

U zeleného kříže

 

[Škola] D) E)

od r. 1853

 

Kamenný most E)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

17. září 1946  VVP Libavá

1961 Okres

 

Historie obce

550 m n. m.

Obec u silnice z Velké Střelné do Milovan, silnice zde odbočuje k „Zelenému Kříži“ a pokračuje dále do Slavkova a Lipníku n.Bečvou. Založení obce je datováno do 16.století, od roku 1570 je písemně uváděna pod názvem Oderberg, osídlení vzrostlo za kardinála Dietrichštejna, který získal lipenské panství r. 1622. Zdejší pozemky byly neúrodné půda silně štěrkovitá a obec byla proto osvobozena od všech robot. Z pěstovaných plodin se nejvíce uplatnily žito, oves a len. K obci patřila myslivna „Beim Grünen Kreuz“ (U Zeleného Kříže) a roztroušené chalupy, byl zde lom, vodní (Neueignermühle) a větrný mlýn, záložna „Raiffeisenka“ a 2 hostince. Obec byla zničena  po vzniku vojenského prostoru, v místě se dnes nachází památník pořízený zdejšími rodáky.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

248

1930

255(4Č)

54

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (.2015)

D) ibavsko.cz (2.8.2015)

E) baerner-laendchen.de (2.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015