Nová Pláň

(Neurode)

Kaple B)

1905

Neogotická, přestavěna na chudobinec. Později školu a nedávno na penzion.

 

Hřbitov B)

 

Dům B)

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Nová Pláň

Historie obce B)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1680. V letech 1961-1978 byla Nová Pláň částí obce Karlova Pláň. Od 1. ledna 1979 do 31. prosince 1992 byla Nová Pláň část města Bruntál.

Obec vznikla v roce 1662 a to kolem nově vybudovaného měděného hamru. Jelikož obec byla budovaná na novém volném prostranství nad obcí Karlovec, byla pojmenována Nová Pláň. Měděný hamr, kolem kterého byla postavena nová obec, byl založen v roce 1640. V druhé polovině 17. století začala v obci pracovat nově vybudovaná továrna na měděné zboží a měděné nádobí. V roce 1881 byla v obci vystavěna nová školní budova a v roce 1905 byl na území obce postaven kostel. Kromě práce v hamru a později v továrně se obyvatelé živili zemědělstvím. V obci byla také vybudována pila a koželužna. V roce 1935 byla pila zcela zničena požárem. Minerální pramen léčivé vody původně vyvěral v prostoru mezi měděným hamrem a řekou Moravicí. Po nějaké době ale pramen vyschl a opět se objevil po několika letech v příkopu hamru. Při výstavbě přehradní nádrže byl vývěr pramene zasypán zeminou, ale objevil se opět na stejném místě a kolem vývěru byla vystavěna studna. V dnešní době najdeme v obci plnírnu minerální vody nesoucí název Horský pramen. V obci stávala novogotická kaple, nad kterou se zvedale hranolová věž. V pozdějších letech byla kaple využívaná jako chudobinec a po té sloužila jako škola. Kaple byla rekontruovaná a dnes tu najdeme penzion.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

249 N

 

1930

 

 

1950

 186

 

1961

 

 

1970

 

 

2010

53 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) turistika.cz (5.3.2015)

C) cs.wikipedia.org (5.3.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace