Nová Véska

(Neudörfel)

Hřbitov B)

Zrušený, v centru obce

 

Kamenný kříž B)

Ve středu zrušeného hřbitova

 

Kamenný kříž B)

1912 na východním konci obce směrem na Domašov nad Bystřicí

 

 

Zpět na okres

 

Panství Šternberk

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres Bruntál

2004 okres Olomouc

Část Norberčan

 

Historie obce B)

Obec Nová Véska(něm. Neudörfel) do r. 1880 Nová Ves, připomíná se v r. 1397. V r. 1397 je Nová Véska(Nová Ves) uváděná mezi jinými vesnicemi jako příslušenství hradu Šternberk, které Markvart ze Šternberka a Petr z Kravař internoval věnem Anně, kněžně opavské a ratibořské a vdově po Petru ze Šternberka. R 1480 přinesla Ludmila z Kravař šternberské panství věnem manželu Janu Berkovi z Dubé a Nová Véska se dostala jako léno ke zboží medlického hradu. Berkové drželi panství až do r. 1565, kdy přešlo na knížata münstrberská. V urbáři z r. 1500 je uvedena Nová Véska (Nová Ves) jako příslušenství panství městečka Berouna s 16 usedlými. Kníže Karel Münsterberský v r. 1588 dal Nové Vésce odúmrt a založil pozemkové knihy. V r. 1758 svedli mezi Novou Véskou a Domašovem nad Bystřicí vítěznou bitvu, generálové Laudon a Žiškovič s pruskou zásobovací kolonou pro vojska obléhající Olomouc. Na památku této události nechali olomoučané postavit k 100. výročí bitvy u Domašova nad Bystřicí pomník, známý pod názvem Černý kříž.

Nová Véska měla v r. 1834 27 domů a 127 německých obyvatel, v r. 1854 166 německých obyvatel a v r. 1900 25 domů a 166 německých obyvatel a v r. 1950 20 domů a 92 obyvatel.Nová Véska byla v minulosti zemědělskou obcí s vodním a chovatelským družstvem. Obecnou školu měla od r. 1853. Od r. 1960 byla přidružena k obci Norberčany v Bruntálském okrese a od r. 2004 je v okrese Olomouc. V současné době je Nová Véska téměř vylidněná obec v příjemné klidné krajině s pěknými výhledy do širokého okolí. Většina chalup slouží pro rekreační účely.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

147 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2009

 

 29

2013

8

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) turistika.cz (5.3.2015)

C) cs.wikipedia.org (5.3.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace