Norberčany

(Nürnberk)

Připojené obce: Nová Véska, Stará Libavá, Trhavice

Kostel sv.Antonína Paduánského D)

V r. 1695 byla vystavěna na náklady obce místním stavitelem Ondřejem Jordánem Kaple sv. Antonína, zasvěcená sv. Antonínovi Paduánskému, ve které konala bohoslužby libavská fara. Kostel byl v r. 1777 rozšířen a v letech 1787 a 1788 žádali občané Norberčan se sousední vsí Trhavice o samostatnou duchovní správu. Přesto, že měli dohromady jen 378 duší, po odvolání jim arcibiskup faru povolil, konečné rozhodnutí však bylo na libavském faráři Františku Schuplerovi a ten žádost zamítl.

 

 

Hřbitov D)

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého E)

U kostela barokní umístěna v r. 1751

 

 

Kamenný kříž E)

1903, na hřbitově

 

Kamenný kříž E)

1896 u rozcestí Domašov a Nová Véska, s reliéfem P.Marie Bolestné

 

Železný kříž E)

1863 u cesty na Strou Libavou

 

Škola E)

 

Vodní mlýn E)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

1961 Okres Olomouc

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce E)

První písemná zmínka o vsi Norberčany(něm.Nürnberg), je z r. 1456 v zástavní listině panství Libavá, kdy ji zastavil biskup Bohuslav ze Zvole i s dalšími vesnicemi, mezi jinými také Norberčany(Nirinberg) Mikuláši Bystřici z Ojnic. V privilegiu rychty v Libavé v r. 1353 se uvádí, že k soudnímu obvodu rychty náleží sedm vsí, jejichž jména však nebyla bohužel uvedena. Podle jmen vesnic, které byly uvedeny v zástavní listině Libavé v r. 1456, je pravděpodobné, že Norberčany existovaly již v r. 1353. V r. 1504 biskup Stanislav I.Thurzo potvrdil Libavé ztracené privilegium na právo hlubčické a městu i vesnicím na panství včetně Norberčan(Nürnberg) udělil právo odúmrtní. V r. 1581 biskup Stanislav II. Pavlovský potvrdil Norbečanům dědičnou rychtu, která byla majetkem Gregra Beneše. Rychta měla svobodný statek u kterého byl vodní mlýn s 1 kolem na Libavském potoce. R. 1645 koupil dědičnou rychtu za 600 moravských zlatých Ondřej Beyer a rod Beyerů držel rychtu až do r. 1851 kdy byla vyvázána, kromě let 1692-1702 kdy ji držel Michal Mader. Na mlýně byl dědičný mlynář, který odváděl rychtáři pevně stanovený poplatek. Kardinál František z Dietrichsteina v r. 1612 Norbečanům privilegia potvrdil. V r. 1641 měly Norberčany 22 usedlostí a dva vodní mlýny. V r. 1695 byla vystavěna na náklady obce místním stavitelem Ondřejem Jordánem Kaple sv. Antonína, zasvěcená sv. Antonínovi Paduánskému, ve které konala bohoslužby libavská fara. U kostela byla v r. 1751 umístěna barokní Socha sv. Jana Nepomuckého. Kostel byl v r. 1777 rozšířen a v letech 1787 a 1788 žádali občané Norberčan se sousední vsí Trhavice o samostatnou duchovní správu. Přesto, že měli dohromady jen 378 duší, po odvolání jim arcibiskup faru povolil, konečné rozhodnutí však bylo na libavském faráři Františku Schuplerovi a ten žádost zamítl. Od r. 1741 měly Norberčany pozemkovou knihu. V r. 1758 u Norberčan svedl vítěznou bitvu generál Laudon a generál Žiškovič s pruskou zásobovací kolonou pro vojska obléhající Olomouc. Strategicky důležitým místem této bitvy byla samota Norberčan, Lerchenfeld na Kamenném kopci(696 m) u které byl v r. 1896 postaven kamenný kříž. Obecná škola v Norberčanech se poprvé připomíná již v r. 1820, dnešní škola byla postavena až v r. 1898 a sloužila i sousední Trhavici. V r. 1834 měly Norberčany (do r. 1918 Norbertčany) 55 domů a 229 německých obyvatel. Po zrušení panství patřily Norberčany pod soudní okres Libavá a do r. 1909 k hejtmanství ve Šternberku. Po rozdělení šternberského hejtmanství v r. 1909 k hejtmanství a později okresu v Moravském Berouně. Po zrušení okresu moravský beroun a ustavení Vojenského výcvikového prostoru Libavá, byly i s Moravským Berounem v r. 1949 převedeny pod okres Bruntál.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

296 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (1.8.2015)

D) doo.cz (1.8.2015)

E) turistika.cz (1.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.8.2015