Kod CZ 9980

Moravský Beroun

(Bärn)

Osada: Křížový vrch, Hajmrlov,

Připojené obce: Čabová, Nové Valteřice, Ondrášov, Sedm Dvorů

Kostel sv.Trojice / Nanebevzetí P.Marie 2) 3) C)

Evangelický Západně nad náměstím, poč.17.stol jako evangelický trojlodní goticko renesanční, později Nanebevzetí P.Marie

File:Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Moravský Beroun).JPG 

 

Fara 3)

U evang.kostela.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Fara_Mor._Beroun_%C4%8Dp183.jpg/1024px-Fara_Mor._Beroun_%C4%8Dp183.jpg

 

Hřbitov 3)

U evang.kostela, množství cenných náhrobků

 

Márnice 3)

U evang.kostela

 

Socha P.Marie C)

Na náměstí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/P._Marie_Immaculata.jpg/640px-P._Marie_Immaculata.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty C)

 

Olivetská hora 3)

Mezi opěráky za presbytářem kostela, 1752

 

Plastika

U fary

 

Památník rudoarmějcům

Vedle kostela

 

Hrobka rodiny Martínkovy 3)

U evang.kostela 1897

 

Hrobka

 

Radnice 2)

V jádru pozdně gotická z poč.16.stol., přestavěná 1825 klasicistně

 

[Fojtství] 3)

Na místě dnešního č.p.76

 

Dům č.p.199/6 C)

Masarykova ul.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/M%C4%9B%C5%A1%C5%A5ansk%C3%BD_d%C5%AFm_%C4%8D.199.jpg/1024px-M%C4%9B%C5%A1%C5%A5ansk%C3%BD_d%C5%AFm_%C4%8D.199.jpg

 

Dům č.p.248/14 C)

Školní ul.

 

Vila C)

Školní ul.Městské muzeum

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Expozice_Mor._Beroun.jpg/1024px-Expozice_Mor._Beroun.jpg

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339.[3]

1577 - město dostalo právo konat dva výroční trhy, později získá město další privilegia

1752 - vystavěna kaple na Křížovém vrchu (zbořena 1989, později nahrazena replikou)

1758 - městem projíždí gen. Laudon před legendární bitvou u Guntramovic a u Domášova

1779 - po velkém požáru město téměř celé zničeno

1.7.1872 - zahájen provoz na železniční trati Olomouc - Krnov - Opava

1822 - postaven první vodovod

1841 - zahájen provoz pošty

1859 - vybudována továrna na zápalky

1867 - zahájen provoz nemocnice

1895 - vznik 1. rakouské továrny na výrobu umělé kůže a voskových pláten

1898 - zahájen provoz úzkorozchodné tratě Mor. Beroun - Dvorce (zrušena v roce 1933)

1899 - vybudována škola

1918 - město se hlásí k Sudetenlandu a vyzbrojuje 150 občanů na obranu proti ČR. Povstání bylo poraženo vojskem z Olomouce.

1924 - pro rozlišení od města Beroun v Čechách dán přívlastek Moravský.[4]

1935 - ve volbách vítězí Henleinova SdP

5.5.1945 město obsazeno sovětskou armádou

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2981 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

3) Kuča Karel, Města a městečka v Č. na M. a ve S,1996-2011

 

C) cs.wikipedia.org (6.3.2015)

 

 fotografie

11.6.2007

 

Křížový Vrch

(Hausberg)

Kostel Povýšení sv.Kříže 2) 3)

Na SV úbočí Křížového vrchu, pův.dřevěný sv.Leonarda pro katolíky po zabrání městského kostela protestanty před 1519, 1753-61 přestavěn do současné podoby, později katolický, přestavěn v 18.stol., okolo vybudován hřbitov, 1973 zahájena adaptace na koncertní sál, nedokončena, budova ponechána osudu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe.jpg/1024px-Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe.jpg

 

[Fara] 3)

U kostela Povýšení sv.Kříže, na místě dnešního č.p.174

 

[Hřbitov] 3)

U kostela Povýšení sv.Kříže, zrušen, zůstalapouze brána

 

Kaple Nalezení sv.Kříže 3)

Poutní, na vrcholu Křížového vrchu, 1752, vyrabovaná.

 

Křížová cesta 3)

 

[Hrad Werona] 3)

Na Křížovém vrchu, kol.1350, zničen patrně za husitských válek

 

 

 

Původní osídlení pod hradem s malým náměstím.

Hajmrlov

(Heimersdorf)

[Velkostatek] 3)

1788 rozparcelován

 

 

 

Osada vznikla na pozemcích rozparcelovaného velkostatku

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.3.2015