[Milovany]

(Milbes)

Osady: Franzeshof, Dvorecký mlýn

[Kostel sv. Kateřiny ] D) E)

s katolickou farou písemně uváděný r. 1406, stál na kopci uprostřed hřbitova, dřevěný a znovu vystavěn byl roku 1730. Dnes neexistuje.

 

[Fara] D)

Uváděná 1406

 

[Hřbitov] D)

u kostela

 

[Kamenný kříž] E)

Před hostincem

 

[Škola] D) E)

První zmínka 1779, kdy zde docházely i děti z blízkých Zigartic, nová budova 1890.

 

[Rychta] D)

 

[Hostinec] E)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun

17. září 1946 Vojenský výcvikoý prostor Libavá

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

530 m n. m.

Obec na náhorní plošině podél a na soutoku dvou potůčků, větší z nich se jmenoval Molkenbach (Milovanský potok). Prochází zde silnice Potštát – Město Libavá, která v místě obce odbočuje do Čermné. Uvedená silnice měla význam počátkem 19.století, později s rozvojem železnic její význam poklesl, ale ve 30. letech  20.stol. byla zařazena jako státní silnice. Stav této  komunikace je dnes na úrovni polních a lesních cest, místy je asfaltována. Vznik Milovan je datován kolem roku 1300, první písemná zmínka pochází z roku 1394, kdy náležely k potštátskému panství. Podle údajů retrifikační komise z roku 1756 byly dvě třetiny zdejší půdy vhodné k pěstování lnu a zbylá třetina neschopna osetí. Za první republiky zde byla četnická stanice, 2 záložny (Raiffeisenka a Kontribuční fond), 2 hostince a např. také divadelní spolek. Obec byla zničena po vzniku vojenského prostoru.

 

Rok

obyv.

domů

1910

516

 

1927

467 N

1930

424(5Č)

77

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (2.8.2015)

D) libavsko.eu (2.8.2015)

E) zanikléobce.cz (2.8.2015)

 

Franzeshof

[Myslivna] D)

 lesní revír potštátského velkostatku

 

 

 

Dvorecký mlýn

(Hofermühle)

[Dvorecký mlýn] D)

 na Plazském potoce

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015