[Medlice]

(Mödlitz)

Osada: Moravská Harta

[Kostel Navštívení P. Marie] C)

přečkal požár i zaplavení obce při výstavbě přehrady, byl zbořen v roce 1985

Kostel byl jednolodní, s věžičkou posunutou směrem k průčelí a se dvěma oltáři v lodi (hlavním, zasvěceným Navštívení Panny Marie a vedlejším sv. Notburgy) musel ustoupit původní dřevěný kostelík z roku 1569, v němž byly mimo jiné dva zvony z let 1480 a 1505. Dle německy psané obecní kroniky byly tyto zvony přeneseny do nového kostela a vzaly za své v roce 1826, kdy došlo k velkému požáru Medlic. V témž roce byl pro kostel pořízen nový zvon a v roce 1832 proběhla jeho celková adaptace. Převažující vybavení kostela, zachycené inventářem z doby těsně před jeho likvidací, pocházelo z konce 19. století: hlavnímu oltáři vévodil obraz Navštívení Panny Marie od opavského malíře Assmanna z roku 1899, křížovou cestu dodal v roce 1896 malíř A.Müthe, dále zde byly sochy Panny Marie Lourdské, sv.Josefa, sv.Terezie, Piety a protějškové sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Panny Marie, zhotovené ze sádry. - Ves Medlice byla zbořena při napouštění Kružberské přehrady v 50. letech, zůstaly z ní jen tři domy a kostel. - Dne 26.6.1967 odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Opavě napsal Místnímu národnímu výboru v Kružberku žádost, aby „zařídil uzavření opuštěných kostelů v Medlicích a Kerharticích. Počítá se s tím, že jeden z nich – pravděpodobně medlický, by mohl být v budoucnu využit jako archeologické muzeum. Dle ústní zprávy je medlický kostel otevřen a tím umožněno ničení jeho interiéru. Dne 23.9.1974 napsal církevní tajemník Okresního národního výboru v Opavě František Pavelek řediteli podniku Správa povodí Odry, že kostel v Lesích je "značně poškozen a zneužíván protispolečenskými živly" a že podobná situace je v Kerharticích a Medlicích, "kde jsou rovněž kostely, které nejsou využívány a neustále chátrají. Zjišťuje se, že tyto objekty jsou fotografovány různými zahraničními turisty, kteří zajisté ve své propagandě současný stav používají proti naší socialistické republice." Požádal jej "o přijetí opatření k zamezení zneužívání objektů". Po další urgenci ze strany církevního tajemníka datované 14.11.1974 odpověděl podnik Povodí Odry dne 13.12.1974, že podnik provedl obhlídku všech tří kostelů a potvrzuje, že ze stavebního hlediska jsou značně poškozeny kostely v Lesích a Medlicích, lépe je na tom kostel v Kerharticích. Napsal, že kostely v Lesích a Medlicích se nacházejí v 1. pásmu hygienické ochrany a že "přivítá a bude souhlasit s každým opatřením, kterým budou poměry v tomto území z hlediska hygienické ochrany zlepšeny. Za současného stavu objektů se domníváme, že by mělo být přehodnoceno zařazení obou kostelů v seznamu památek". Současně ale odmítl, aby podnik Povodí Odry nesl jakékoli náklady v souvislosti s kostely. Dne 28.5.1980 napsal apoštolský administrátor Arcibiskupství olomouckého biskup Josef Vrana na Krajský investorský útvar v Ostravě, že se opuštěné kostely kolem Kružberské přehrady stávají střediskem nekalých živlů a proto je ONV v Opavě plánuje zbořit, s čímž Apoštolská administratura souhlasí. Napsal mj., „že máme zájem na tom, aby došlo dle plánu ONV k demolici těchto budov“ a proto žádal o urychlené dohledání majetkových poměrů těchto kostelů. Dne 27.8.1980 napsal biskup Josef Vrana děkanství v Opavě, že podle šetření nepatří kostely Medlice, Kerhartice a Lesy církvi, že jí byly vyvlastněny při stavbě Kružberské přehrady a že kostely v Medlicích a Kerharticích patří od roku 1966 státu – Severomoravským státním lesům Krnov. Napsal, že tyto informace by měly stačit odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě pro další jednání o demolici těchto budov, které již přestaly být budovami církevními. Dne 4.8.1982 poslal Místní národní výbor v Jakartovicích objednávku demolice kostelů v Medlicích a Jakartovicích na Okresní stavební podnik Opava s tím, že demolice měly být provedeny nejpozději do 15.11.1982. Následně dne 24.8.1982 požádal Místní národní výbor v Jakartovicích o demolici obou kostelů svým dopisem adresovaným odboru výstavby a územního plánování Okresního národního výboru v Opavě. Následně se dne 21.9.1982 sešla v budově Místního národního výboru v Jakartovicích komise, která po místním šetření konstatovala, že kostely v Medlicích a Kerharticích jsou poškozené a v letním období se v nich scházejí "společensky narušené osoby" a proto je třeba oba kostely demolovat. Dne 19.11.1982 vydal odbor výstavby a územního plánování Okresního národního výboru Opava rozhodnutí, kterým nařídil vlastníkovi pozemku s kostelem - Severomoravským státním lesům Krnov - odstranění stavby, a to nejpozději do dne 28.2.1983. Proti tomuto rozhodnutí se ale Severomoravské státní lesy v Krnově dne 27.7.1983 odvolaly s tím, že podniku patří pozemek pod kostelem, nikoli ale samotná stavba kostela. Přešetřením bylo zjištěno, že budova kostela patří státu a je ve správě Okresního národního výboru Opava. Na základě toho bylo dne 11.1.1985 původní rozhodnutí o demolici kostela zrušeno a dne 14.3.1985 vydal stavební odbor Místního národního výboru v Litultovicích nové rozhodnutí o odstranění stavby kostela; demolici měl provést Okresní stavební podnik v Opavě, středisko Vítkov, a to nejpozději do dne 14.3.1986. Dne 20.6.1985 informují společně Městský národní výbor v Jakartovicích jakožto investor demolice kostela a Okresní stavební podnik v Opavě jakožto realizátor odbor kultury Okresního národního výboru v Opavě, že kostel v Medlicích byl zbořen a schránka s dokumenty nalezená v lucerně jeho věže byla odevzdána Slezskému muzeu v Opavě. Konstatují také, že pískovcový kámen s letopočtem umístěný nad bočním vchodem do kostela, jenž měl být předán odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě, se při provádění demolice rozpadl.

http://znicenekostely.cz/image.php?id=27432&h=800

 

[Hrad] C)

Hrad byl biskupským majetkem a ti ho pronajímali leníkům. Roku 1320 ho držel Zdeskav ze Šternberka, roku 1249 se připomíná Ludvík z Medlic. Na konci 14. století získal léno Jan Kapusta a roku 1403 Petr z Kravař a Plumlova. Hrad byl zničen za česko-uherských válek.

V letech 1775-1777 bylo zdivo hradu rozebíráno na stavbu císařské silnice Šternberk-Opava a z hradu moc nadzemního zdiva nezbylo.

 http://www.hrady.cz/data_g/604/142611.jpg

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres

Část Jakartovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1249.[1] Na počátku 13. století zde byl postaven hrad Medlice, který zde stával do druhé poloviny 15. století, pravděpodobně po tažení Matyáše Korvína zpustl.[5] Hradní ruina byla rozebírána místními obyvateli na stavbu domů. V roce 1569 tu byl postaven dřevěný kostelík, na jehož místně v roce 1766 vznikl kamenný filiální kostel Navštívení Panny Marie. Během stavby císařské silnice z Opavy do Štramberka v letech 1775–1777 byly rozebrány zbylé kameny po hradu. V roce 1826 v Medlicích řádil velký požár. V roce 1890 zde žilo v 52 domech 332 obyvatel, v roce 1929 zde stálo 74 domů a v nich bydlelo 303 obyvatel. U řeky Moravice stála továrna na škrob.[6]

 

V letech 1948–1955 zde byla vybudována vodní nádrž Kružberk, pod jejíž hladinou zůstalo ale jen několik domů. Z důvodu prvního pásma hygienické ochrany[7] byla zároveň zbořena podstatná část zbývajících domů a obec zanikla. Zůstaly stát tři domy a trafostanice. V lese jsou stále patrné zbytky domů, u cesty k přehradě zůstala kamenem vyzděná studna.[6] V roce 1960 byly připojeny k Hořejším Kunčicím společně s Kerharticemi a osadou Moravská Harta. Obec v souvislosti s výstavbou kružberské přehrady (1948–1955) zanikla. V roce 1974 se území této zaniklé obce připojilo k Jakartovicím. Kostel Navštívení Panny Marie, který přečkal požár i zaplavení obce při výstavbě přehrady, byl zbořen v roce 1985

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

303 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (6.3.2015)

D) znicenekostely.cz (6.3.2015)

 

 

[Moravská Harta]

(Mährisch Hartau)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.3.2015