Kerhartice

(Gersdorf)

[Kostel sv.Martina] C)

První záznamy o zdejším kostele pocházejí z konce 16. století. V roce 1804 byl na jeho místě postaven kostel svatého Martina. U silnice k přehradě je patrný půdorys hřbitova se základy kostela svatého Martina, který byl v roce 1985 zbořen.

Kerhartice (Jakartovice)

 

[Hřbitov] C)

Býval kolem kostela

 

Smírčí kříž C)

Na hřbitově

 

[Mlýn] C)

 

[Mlýn] C)

…V 1. polovině 20. století místní přebudovali Polouveský mlýn na vodní elektrárnu která zásobovala elektrickou energií širší okolí Kerhartic

 

Lihovar C)

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres Opava

Část Jakartovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie C)

Zanikla při napuštění Kružberské přehrady. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397.  První záznamy o zdejším kostele pocházejí z konce 16. století. V roce 1804 byl na jeho místě postaven kostel svatého Martina. Kromě něj zde stály dva mlýny, lihovar. Lidé pracovali v břidlicovém lomu. V roce 1890 zde v 47 domech žilo 337 obyvatel, roku 1921 v 60 staveních 279 obyvatel, kteří byli převážně německé národnosti. Na počátku 20. století se domy začaly pokrývat jinými materiály a těžba břidlice upadala, což mělo vliv i na život v obci. V 1. polovině 20. století místní přebudovali Polouveský mlýn na vodní elektrárnu, která zásobovala elektrickou energií širší okolí Kerhartic. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto. V letech 1948–1955 zde byla vybudována vodní nádrž Kružberk, pod jejíž hladinou zůstala většina domů a obec zanikla. V horní části zůstal jeden průmyslový objekt, který později sloužil jako farma Hořejších Kunčic, na počátku 21. století však byl opuštěn a chátrá. Dále tu zůstaly dva domy a budova bývalého lihovaru, která je rovněž ve špatném stavu.

V roce 1960 byly připojeny k Hořejším Kunčicím společně s Medlicemi a osadou Moravská Harta. Obec v souvislosti s výstavbou kružberské přehrady (1948–1955) zanikla. V roce 1974 se území této zaniklé obce připojilo k Jakartovicím. U silnice k přehradě je patrný půdorys hřbitova se základy kostela svatého Martina, který byl v roce 1985 zbořen. Základy ostatních domů pohlcuje les.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

279 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace