[Karlovec]

(Karlsberg)

Kostel sv.Jana Nepomuckého C)

Nad přehradou

File:Kostel v Karlovci.JPG File:Kostel - Karlovec.jpg

 

Fara D)

Karlovec-kostel

 

Hřbitov B)

zrušen

Hřbitov

 

Schodiště B)

Kryté ke kostelu, původně od zámku, zkráceno na dvě pole

Karlovec-Karlsberg Karlovec-Karlsberg

 

[Zámek] B)

 

[Schenkova fabrika] B)

po roce 1945 kovárna na kutí vozových per, sokolovna.Později lokalita přestavěna na rekreační oblast obyvatelů Bruntálu.

 

Zpět na okres

 Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Karlovec byl založen v 16. století a původně se jednalo o samostatnou obec. Na základě usnesení MNV obcí Karlovce, Meziny a Razové byl původně čistě moravský katastr obce Karlovce k 1. lednu 1954[2] rozšířen o kolonie těchto dvou slezských obcí, čímž získal své dnešní hranice a od té doby zasahuje Karlovec do Slezska. V 90. letech 20. století byla zástavba Karlovce včetně připojeného slezského území zatopena vodní nádrží Slezská Harta. Z původního Karlovce zůstal zachován pouze kostel svatého Jana Nepomuckého, stojící na kopci nad zatopeným zbytkem dědiny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

520 N 

 

1930

358

1947

1961

1970

1980

255

1991

61

2001

1

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) fotohistorie.cz (6.3.2015)

C) cs.wikipedia.org (6.3.2015)

D) foto.mapy.cz (6.3.2015)

 

 

 fotografie

 Karlovec-Karlsberg

 

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/05b/00005bac0_b16d7d

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.3.2015