Heroltovice

(Herlsdorf)

[Kaple sv.Izidora] D) F)

1730

 
Kamenný kříž D) G)

U silnice

 

[Větrný mlýn] D)

 

[Škola] D)

vyučovalo se od r. 1784, ova budova byla postavena r. 1802.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o. Město Libavá

17. září 1946  VVP Libavá

2016 Část města Libavá

1961 Okres

 

Historie obce  C

600 m n.m.

Obec ve vojenském prostoru  leží u silnice Domašov n. Bystřicí – Město Libavá, podél Heroltovického potoka ústícího do Libavky, založení Heroltovic je datováno rokem 1364. Zemědělské pozemky zdejšího katastru byly neúrodné a trpěly suchem jako u většiny obcí libavska, proto bylo hlavním zdrojem příjmů obyvatel dobytkářství. Obec měla elektrické družstvo (1921), záložnu (1899). Heroltovice byly po vzniku vojenského prostoru zachovány a spadají pod Město Libavá jako obec ve vojenském újezdu, dnes je původní podoba obce zcela změněna.

První zmínka o nich pochází z roku 1456[4] a byly založeny jako hornická osada, patřící k Olomouckému biskupství. Stála zde kaple rolnického patrona sv. Isidora, pocházející z roku 1770. Teprve roku 1802 byla postavena budova školy. Podle sčítání z roku 1930 měla obec 43 domů a 250 obyvatel, v roce 1939 však měla o 22 méně. Po druhé světové válce došlo k odsunu zdejšího německého obyvatelstva, místo kterých přicházelo obyvatelstvo z jiných částí tehdejšího Československa. Následně byla obec s celým svým katastrem o rozloze 631,52 ha začleněna do nově zřízeného vojenského újezdu Březina a jako jedna z mála začleněných dědin přežila do současnosti, třebaže se v ní zachovalo jen několik původních domů. Místo zbořených domů zde vznikly bytovky. K 20. prosinci 2002 byl katastr Heroltovic zrušen a začleněn do nově rozšířeného katastrálního území Město Libavá o výměře 81,34 km2[5]. V roce 2001 zde trvale žilo 126 obyvatel.[6] V roce 2005 žilo v Heroltovicích 122 obyvatel.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

248 N

 

1930

250(6Č)

43

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2002

130 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (2.8.2015)

D) libavsko.eu (2.8.2015)

E) aerner-laendchen.de (2.8.2015)

F) fotohistorie.cz (2.8.2015)

G) casopispoodri.cz (2.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.8.2015