[Dřemovice]

 (Drömsdorf)

 [Dřevěný větrný mlýn]
Zanikl

                image002

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

součást Města Libavá

17. září 1946 o vytvoření Vojenského výcvikového prostoru Libavá

1955 zanikly

 

Historie obce

Osada patřila K městu Libavá, je poprvé písemně uváděna v listině biskupa Bohuše ze Zvole z  r. 1456. Před druhou svět. válkou zde byl lesní revír a Zemská odborná hospodářská škola, která byla založena po roce 1918. Škola měla pro zdejší oblast velký význam a byla při ní zřízena také meteorologická stanice. Podle sčítání obyvatelstva z  r.1930 zde žilo 285 obyvatel. V současné době má Město Libavá včetně Dřemovic asi 670 obyvatel a jeho stav a vzhled je po více než padesátiletém působení armády žalostný.

 

 

Rok

obyv.

domů

1676

 

14

1921

285

47

1930

302

43

1991

?

?

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1996-2008 (Město Libavá)

http://www.libavsko.cz/ 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace