Barnov

(Bernau, Olověná)

[Kostel Všech svatých] D) E)

1792, na místě dřevěného, Prostý se štíhlou věží ukončenou jehlanem, 1954 v troskách, 2001 ruiny obvodových zdí

 

 

[Fara] D) E)

Přízemní s valbovou střechou a vykýřem

 

Hřbitov D) E)

U kostela, zničen téměř

 

Pomník obce D) E)

Prostý kámen s nápisem, po 1990 pořízený rodáky

 

[Mlýn Schnecken] D) E)

Vodní, uváděn 1930

 

[Mlýn Schertzenmühle] D) E)

Vodní, uváděn 1930

 

[Větrný mlýn] D) E)

uváděn 1930

 

[Hostinec] D) E)

uváděn 1930

 

[Hostinec] D) E)

uváděn 1930

 

[Hostinec] D) E)

uváděn 1930

 

[Škola] D) E)

1804

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

17. září 1946 vytvoření VVP Libavá

1961 Okres

 

Historie obce

460 m.n.m.

Obec vznikla asi ve 13.století jako hornická osada, první písemné zmínky pocházejí z let 1394 a 1408, v obecní pečeti byl medvěd. Vesnice ležela v západní části dnešního VVP Libavá v údolí stejnojmenného potůčku. Doly na olovo zde byly otevřeny po celé 18.a 19.století, v této souvislosti se hovoří o tzv. barnovsko – rudoltovickém revíru podle rudného ložiska, které se táhlo tímto směrem. Kopec mezi oběma obcemi měl od 16.století název Zienberg (Olověnský vrch). Rozbor rudy z tzv. Františkova dolu z r. 1887: 73,5% olovo, 12,7% síra, 0,0075 % stříbro. 

V obci byl revír lichtejnštejnského velkostatku, 2 pily, hasičský spolek (zal. 1894), záložna (1935) Po vysídlení německých starousedlíků se zde k volbám v r. 1946 dostavilo celkem 6 voličů. Obec byla přejmenována a zničena po vytvoření vojenského prostoru v následujících letech, dnes je opět uváděna pod názvem Barnov.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1910

382

1927

347 N

 

1930

359 (10Č)

75

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (31.7.2015 není)

D) libavsko.cz (27.9.2010)

E) zanikleobce.cz (31.7.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.7.2015