Štěpánovice

Kaple sv.Matouše C)

1851

 

Kamenný kříž C)

 

Památník padlým C)

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres

Část Výčap (o.Třebíč)

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Na území Štěpánovic začíná oblast, která byla v pravěku hustě osídlena. První lidé jsou doloženi paleolitickými nálezy – pazourkovými nástroji náležícími k aurignacienské kultuře. Mnohem četnější osídlení Štěpánovicka však spadá do neolitu. Objevena zde byla až tři neolitická sídliště. Bohaté nálezy pocházejí z období kultury s moravskou malovanou keramikou; nalezeny byly ženské a zvířecí plastiky. Roku 2009 došlo během prací na rekonstrukci silnice č. II/360 k nálezu části další ženské a zvířecí plastiky; zatímco plastika venuše nalezená u Štěpánovic počátkem 20. století týmem Jaroslava Palliardiho zahrnovala jen část těla od pasu nahoru, nález z léta 2009 představuje dvojici nohou.

První písemná zmínka o Štěpánovicích je doložena k roku 1349 (jejich kupcem byl Štěpán z Dobronic). Od 17. století náležely Jaroměřickému panství.

V roce 1963 převzal agendu štěpánovického místního národního výboru místní národní výbor ve Výčapech, tím došlo ke spojení obou obcí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 164

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (4.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.6.2015