Kod CZ 16018

Šebkovice

(Čepkovice)

Osada: Milatice

Kostel sv.Máří Magdaleny 2) C)

Románský, pol.12.stol.rotunda s pravoúhl.presbytářem z 15.stol.úprava v 18.stol.  stojí na severozápadě obce obklopen hřbitovem. Je to původně rotunda. Zbudována byla koncem dvanáctého století jako součást širšího hradiště, plnila i obranné úkoly, o nichž dodnes svědčí tři dochované střílny. V šestnáctém století (pozdní gotika) byla půlkruhová apsida nahrazena obdélníkovým presbytářem; pozdní gotika je velmi patrná v obojích dveřích spojujících presbytář se sakristií a ve svatostánku zabudovaném ve zdi. V 18. století kostel prošel barokní úpravou. V téže době má svůj původ socha patronky kostela: svatá Maří Magdalena pod ukřižovaným Kristem. Střechu pokrývá šindelová krytina. Pod objektem je krypta. Zvony jsou z roku 1968. Kříž v čele prostoru pochází od Františka Bílka (1910).

 

Hřbitov 2)

Kolem kostela

 

Márnice C)

Na hřbitově

 

Kamenný kříž C)

Na hřbitově

 

Kamenný kříž C)

Před školou

 

Památník padlým C)

S reliéfem T.G.Masaryka

 

Pivovar C)

(?)

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres Třebíč

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

c) cs.wikipedia.org (28.7.2015)

 

 fotografie

 

 

Milatice

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.7.2015