Ohrazenice

Kaple sv. Víta C)

stavba z přelomu 18. a 19. století

 

Kaplička sv.Doáta C)

 

Železný kříž C)

Před kaplí na návsi, 1886

 

Boží muka C)

 

Obrázek C)

Novodobý

 

Památník 600 let obce C)

Před kaplí

 

Usedlost C)

Na návsi

 

 

Usedlost C)

Na návsi

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres

Část Jaroměřic nad Roktnou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Podobně jako u Vacenovic, tak i u Ohrazenice je archeologickými nálezy doloženo osídlení lidu moravské malované keramiky[1] i osídlení doby pozdější (hradištní).

Poprvé je Ohrazenice zmíněna k roku 1407.[3] Od 15. století již byly součástí jaroměřického panství: Ohrazenice je uvedena v seznamu zboží, které dal Vladislav II. alodem Václavu z Ludanic, moravskému podkomoří a nejvyššímu sudímu.

V roce 1843 se uvádí počet 362 obyvatel a 58 domů.

Ohrazenice byla elektrifikována v roce 1930 Západomoravskými elektrárnami (ZME). Jednotné zemědělské družstvo bylo zřízeno r. 1957

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 510

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (25.7.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.7.2015