Kod CZ 1409

Budkov

Kostel sv.Martina 2) C) A)

1743-5barokní, se starší věží z 1729

 

 

Zámecká kaple 2)

18.stol.

 

Hřbitovní kaple E)

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 2) E)

Před kostelem, barokní

 

 

Socha sv.Antonína Paduánského 2) E)

Před kostelem, barokní

 

 

Zámek 2) D)

Pozdně gotická tvrz, 1540-50 přestavěna na renesanční zámek. Zámku předcházela vodní tvrz, poprvé zmiňovaná roku 1353, kdy ji Jan z Budkova prodal Jeníku mladšímu a Jeníku staršímu z Mezimostí. Na začátku 16. století došlo k její přestavbě ve stylu pozdní gotiky a v letech 1545-1555 za Hrubčických z Čechtína na renesanční zámek. Za Františka Karla Berchtolda z Uherčic došlo k drobným barokním úpravám, které se promítly spíše v interiéru. V 1. čtvrtině 19. století byl v okolí vytvořen anglický park s vodní zahradou. Dnes se v zámku nachází dětský domov. Nejnápadnějším prvkem zámku je vstupní věž s hodinami, pozůstatek vodní tvrze, která spolu s patrovou pětikřídlou budovou uzavírá nepravidelné nádvoří s arkádami a toskánským sloupovím.

 

Vodní zahrada C)

soustava kanálů, architektonická zajímavost

 

Zámecký park C)

Anglický

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Moravské Budějovice, s.o.Jemnice

1961 Okres Třebíč

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Budkov

Historie obce

V katastrálním území Budkova se nedochovalo mnoho pravěkých nálezů. V díle Františka Vildomce je doložena kamenná sekerka. Další nalezené kamenné broušené nástroje uvedli Josef Skutil a Gracián Chaloupka. Jiné doložené nálezy jsou mladší, až z laténského období.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 661

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

A) budkov.cz (29.7.2015)

C) cs.wikipeda.org (29.7.2015)

D) region-vysocina.cz (29.7.2015)

E) foto.map.cz (29.7.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.7.2015