Boňov

Kaple sv.Cyrila a Metoděje 2)

Kol 1860 (1760??)

 

Výklenková kaplička 2)

Při silnici na Jaroměřice n.R.,klasicistní před 1850 s trojúhelníkovým štítem

 

Kamenný kříž 2)

Před kaplí

 

Památník padlým 2)

 

Usedlost C)

File:Jaromerice nR bonov naves.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres

Část Jaroměřic nad Rokytnou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou pro téměř původně zachovalý půdorys vesnice a architektonickou hodnotu návesních stavení (štítově orientované uzavřené statky s branou a přízemní domy se zdobenými vjezdovými branami)

V Boňově je doloženo osídlení mladší doby kamenné. Nalezeny byly kamenné broušené nástroje, především sekery a mlaty. Dále jsou zastoupeny fragmenty lineární keramiky i moravské malované keramiky. Při silnici č. II/401 bylo objeveno sídliště lidu kultury zvoncovitých pohárů.[2] Žili zde i staří Slované, a to v místech, kde stávala zaniklá ves Pokleky (dnešní trať „Proklaty“).

Boňov se poprvé zmiňuje v listině z 25. ledna 1361. Tehdy jej bítovští Lichtenburkové prodali žďárskému klášteru. Od poloviny 15. století se s Boňovem nakládalo jako se součástí jaroměřického panství. Od roku 1562 Boňov nalézáme v ratibořickém panství.

Boňov byl elektrifikován v roce 1930 Západomoravskými elektrárnami (ZME). Jednotné zemědělské družstvo bylo zřízeno roce 1957.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

222

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) B.Samek, Umělecké památky M. a S., 1999

 

A) …

B) …

C) cs.wikipedia.org (6.12.2014)

 

 fotografie

 

 

  Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2014