Bohušice

Kaple sv. Cyrila a Metoděje C)

rekonstruována v roce 2002

 

Kaplička C)

 

Kamenný kříž C)

Před kaplí, 1912

 

Památník padlých C)

za 1. světové války – postaven roku 1924

 

[Zámek] C)

vyhořel, byl přestavěn hospodářsky a poté zbořen

 

Pravěké sídliště C)

pozůstatky

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Území Bohušic bývalo v pravěku hustě osídleno. Nejstarší nálezy spadají do období mladší doby kamenné; významné jsou však i nalezené předměty z období šáreckého stupně kultury s lineární keramikou. Výzkum zde prováděli František Vildomec a Jaroslav Palliardi; šlo o sídliště za panským dvorem. U Bohušic se též těžil grafit pro potřeby hrnčířství

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 292

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.7.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.7.2015