Kod CZ 618

Blížkovice

(Lispitz-Markt u. Dorf)

Kostel sv.Bartoloměje 2)

Přelom 12.a 13.stol, pozdější úpravy, na návsi, gotické jádro, jinak barokní

 

Fara C)

 

Kaplička C)

u cesty k nádraží z období kolem roku 1850

 

Hřbitov C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

na návsi z období před rokem 1750

 

 

Boží muka C)

u drůbežárny

 

Železný kříž C)

 

Železný kříž C)

Před hřbitovem

 

Památník C)

 

Hostinec č.p.213 C)

Na náměstí s mansardovou střechou

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce 2) C)

Památkově zajímavé městečko s trojúhelným náměstím, před 1498 povýšené na město

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Blížkovice byly v jednu obec sloučeny až v roce 1910, o rok později opět rozděleny na Blížkovice - městys a Blížkovice - ves a definitivně sloučeny v roce 1919. V roce 1886 byl v obci založen čtenářský spolek, v roce 1893 hasičský spolek, v roce 1900 Národní jednota, v roce 1924 Sokol, Omladina a Orel. V roce 1848 byla v obci založena obecná škola. V roce 1880 byla v obci otevřena pošta, v roce 1924 byla v obci otevřena četnická stanice a v roce 1939 byla na katastru bývalých Blížkovic - vsi otevřena železniční stanice. Dne 10. dubna 1749 se zde narodil oftalmolog Jiří Procháska. Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1383

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs,wikipedia.org (20.7.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2015