Blatnice

Kaple P. Marie C)

Barokní z konce 18. století

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

z roku 1780

 

 

Železný kříž C)

 

Pomník padlých C)

v první světové válce

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres Třebíč

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Blatnice

Historie obce

V Blatnici je několik pravěkých lokalit. Doloženy jsou kultury s moravskou malovanou keramikou, vypíchanou keramikou a lineární keramikou. Lokalitou lidu kultury s moravskou malovanou keramikou je např. les Padělky, resp. jeho jižní svah na jihozápad od obce, kde byly nalezeny zlomky hliněných nádob a štípané kamenné nástroje. Další lokalitou jsou svahy na východ a jihovýchod od obce. Při Špitálském lese na východě katastrálního území se nalezly pozdně paleolitické zlomky po lidu se zvoncovitými poháry

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 471

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.7.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.7.2015