Kod CZ 16571

Troskotovice

(Droscowitz, Drozkwitz, Droesskwiz,Treskowitz)

Kostel sv.Václava 2)

Pozdně empírový, před 1850

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Na návsi

 

 

Boží muka C)

Na návsi       

 

Radnice 2)

Renesanční

 

[Usedlost č.p.58] C) D)

Na jejím místě nákupní středisko

 

Usedlost č.p.159 C) D)

 

Rondeloid C)

z doby bronzové. Archeologický letecký průzkum objevil na návrší před Troskotovicemi rondeloid osídlení pravěkého člověka únětické kultury. Odkryv rondelu prováděl v r. 1997 J. Kovárník. Rondel je dlouhý asi 101m a široký 90m, obklopený příkopem, který v době osídlení byl vyplněn trním a křovím pro ochranu před zvěří i nepřítelem, a za ním byla palisáda z kmenů stromů. Z příkopu byly získány zlomky nádob a kostí. Ve vnitřní straně palisády byly pravidelně rozmístěny jamky po kůlech a existuje domněnka, že by mohly u pralidí souviset s astrologickým pozorováním. V Evropě je tento nález -nejspíše kalendária- výjimečný. V rondelu bylo nalezeno 27 obilných jam a 12 hrobů. Mrtví zde spočívali ve skrčené poloze. Jejich hroby byly bohatě vybaveny, ale bohužel většina byla vykradena. Sídliště bylo obýváno i v mladší době bronzové, neboť zde byly nalezeny i zbytky keramiky velatické kultury ( 13.- 10. stol.př.n.l.). Z meziobdobí mezi mladší dobou bronzovou a rokem 170 n.l. v areálu městyse nejsou žádné další archeologické nálezy.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mikolov, s.o.Pohořelice

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

Okres Brno venkov

 

Historie obce C)

První písemná zmínka o obci se hlásí k roku 1046, jedná se však o falzum z 12. století. Roku 1252 jsou uváděny jako Droscowitz, existoval zde již farní kostel. Roku 1271 byly drženy Arklebem z Myslibořic. V roce 1513 byly v držení oslavanského kláštera. Povýšeny na městečko byly Ferdinandem I. roku 1535. Zároveň s pečetí získaly díky Janu Kunovi z Kunštátu 2 výroční trhy a týdenní trh. Velký požár, při kterém téměř celé městečko vyhořelo, postihl Troskotovice v roce 1796. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 byly opuštěné domy zdemolovány, takže v roce 1950 z původních 313 domů zůstalo jen 175. Roku 1990 byly vedeny jako obec, postavení městyse získaly zpět v roce 2007

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

3) Paulík Jan, Troskovický kurýr IV.roč., č.12/2010

 

C) cs.wikipedia.org  (5.8.2015)

D) npu.cz (5.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.8.2015