Kód CZ 1497

Bulhary

(Pulgary, Pulgram)

Kostel sv.Jiljí Zdroj 2)

Původně pozdně gotický z roku 1582 byl barokně upraven v roce 1769 podle plánů K. J. Hromádky. Barokní interiér s obrazem M. Kremserschmidta.

ChurchBulharyCZ.JPG

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

 

Hřbitovní brána Zdroj C)

Pozdně barokní z konce 18. století

 

Márnice Zdroj C)

Pozdně barokní z konce 18. století ve tvaru vinařského sklepa.

 

Památník padlým Zdroj C)

Bulhary - memorial.jpg

 

Staroslovanské hradiště Zdroj C)

asi 1 km jihovýchodně od obce se v lese na ostrožně obtékané rameny Dyje nachází Nejdecké hradiště - z 8.–10. století. V šíji jsou zachovány trojité valy.

 

 

Zpět na okres

Panství Lednice

 Politický okres Mikolov, s.o.Mikulov

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Vlastní osada byla založena někdy ve 12. století německými kolonisty, první písemná zpráva pochází z roku 1244 kdy patřila k panství Lednice.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1124 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (13.8.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.8.2016