Kod CZ 1003

Branišovice

(Frainspitz)

Osada: Vinohrádky

Kostel sv.Vavřince 2) C)

V jádru románský, přelom 12.a 13.stol., 1673 barokně obnoven, 1784 věž. románské jádro, východní část lodi pochází asi z doby kolem roku 1200. Rovně zakončený čtyřboký gotický presbytář byl postaven na konci 13. století, v roce 1356 je poprvé zmíněna fara. Zpustlý chrám byl obnoven v roce 1673 (dostavba lodi), barokní věž v průčeli byla realizována na konci 18. století. Dalších úprav se kostel dočkal na začátku 20. století, kdy bylo postaveno schodiště, ke kněžišti byla přistavěna kaple a předsíň a byla zvýšena sakristie.

 

 

Fara

 

Starý hřbitov C)

Kolem kostela do 1830.

 

Nový hřbitov C)

 

Železný kříž C)

Před kostelem

 

Zámek 2) C)

Barokní, konec 17.stol., upravený v 18.stol. Jedná se o jednoduchou dvoutraktovou jednopatrovou budovu obdélného půdorysu postavenou v barokním slohu na konci 17. století starobrněnským klášterem, kterému tehdy vesnice patřila. V přízemí se nachází arkádová chodba. Zámek se po zrušení kláštera v roce 1782 dostal do majetku Lichtenštejnů a posléze Kinských, tehdy byl už využíván pouze jako správní budova sousedního dvora. V 60. letech 20. století byl upraven, v prvním patře vznikly tři byty, přízemí není využíváno

 

Sýpka  C)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mikolov, s.o.Pohořelice

1961 Okres Brno - venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka 1222

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (5.8.2015)

 

 

Vinohrádky

(Weinberg)

 

Zvonička C)

 

 

 

V roce 1783 byla u bývalého cisterciáckého dvora, na druhé straně Olbramovického potoka, založena nová osada Vinohrádky (německy Klein Weinberg), která byla pojmenována podle správce statků Antonínu Kaschnitzovi von Weinberg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.8.2015