Kod CZ

Bavory

(Pardorf)

Kostel sv. Kateřiny C) A)

z roku 1742 byl původně postaven jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla přistavěna v roce 1791.

Kostel Svaté Kateřiny

 

Fara

Přízemní barokní budova s valbovou střechou

 

Hřbitov

U silnice na Mikulov

 

 

[Starý hřbitov]

Nad kostelem

 

Kaplička C) A)

U silnice Brno – Mikulov, barokní, zdevastovaná vandaly

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

Proti kostelu

Socha sv. Jana Nepomuckého

 

Socha A)

Ve výklenku nad vchodem kostela

 

Socha sv.Anny B)

Na bývalé lisovně č.p.25

 

Boží muka C) A) B)

U hřbitova

 

Železný kříž

U kostela

 

Vinný lis B)

Na návsi

 

Škola

Dnes OÚ, u kostela

 

Usedlost B)

bývalá piaristická, pův.č.p.70?

 

Dům B) D)

s žudrem z 1. poloviny 19.století,  Vinařství Tanzberg, pův.č.p.48?

Tanzberg

 

Lisovna  B)

výstavná se sochou sv. Anny, pův.č.p.25 ?

 (?)

 

Vinné sklepy B)

za obcí. Mnoho velmi nevkusných novostaveb a přestaveb.

 

Usedlost č.p.8

U kostela

 

Usedlost č.p.

U hasičky, v demolici

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mikolov, s.o.Mikulov

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce A)

Obec s velkou návsí a podélně orientovanými průčelími řadové zástavby, na jednu výjimku vesměs zmodernizovaná průčelí. Je ale malebně posazena v krajině s dochovanou strukturou zástavby a krajinnou působností.

Jako osada na panství mikulovském je vzpomínána již ve 13 století. První doložené písemné prameny se datují k roku 1322 a ves je nazývána Pairdorf. Ovšem ojedinělé archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka již z doby kamenné, jiné v severní části obce - sídliště z mladší doby bronzové, nálezy kultury volutové a výskyt četných popelnicových polí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

476 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2006

407

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bavory.cz (14.11.2014)

B) slovacko.cz (14.11.2014)

C) cs.wikipedia.org (14.11.2014)

D) global-wines.cz (14.11.2014)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.11.2014