Kód CZ

Šemanovice

Kostel sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

 

Dřevěný kříž Zdroj F)

Fotka uživatele Jitka Havlíčková.

 

Dům Zdroj F)

Fotka uživatele Jitka Havlíčková.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 202

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých

 

F) facebook.com (29.1.2017)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2017