Kód CZ

Obříství

Dušníky, Semilkovice

Kostel sv.J.Křtitele VI)

 

Morový sloup VI)

 

Socha sv.Markety VI)

 

Socha sv.J.Nepomuckého VI)

 

Zámek VI)

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1083

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace