Kod CZ

Olešnice

Kaple

 

Kamenný kříž

U kaple

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Litovel, s.o. Litovel

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Poprvé je Olešnice zmiňována v dějinách bouzovského panství roku 1358, kdy ji Beneš z Búzova - Vildenberka koupil od Dětřicha řečeného z Pateřína.

Na jihovýchodě osady se nacházel panský dvůr. Ten byl v roce 1770 dědičně pronajat. Tehdy vznikly části obce u Chaloupek a u Vápenic, když pozemky dvora byly rozprodány jednotlivcům. Ze samostatného dvora vznikla v pozdějších letech hospoda. Obec byla přiškolena k Bouzovu, od roku 1802 do osady Hvozdečko.

Na obecní pečeti z roku 1850 jsou uprostřed vyobrazeny kosa, srp a hrábě a kolem nápis Obecní pečeť Wolessnic L. P. 1850. V roce 1914 byla vesnice elektrifikována. Místní hasičský sbor byl založen v roce 1934. Stará hasičská zbrojnice byla v roce 1997 nahrazena novou,která je součástí obecní budovy, ve které je současně umístěna i prodejna smíšeného zboží, klubovna a zázemí pro TJ Sokol. V roce 2000 bylo vybudováno fotbalové hřiště. Ve vesnici byla také provedena části kanalizace a plynofikace. Ve vesnici se také nachází Pony Klub Olešnice.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

299

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (27.6.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.6.2015