Kod CZ

Brodek u Konice

(Deutsch Brodek)

Připojené obce: Dešná, Lhota u Konice

Kostel sv. Petra a Pavla C)

 

Fara

 

Kaplička C)

v obci

 

Kamenný kříž C)

U cesty na Skřípov

 

Litinový kříž C)

za kostelem

 

Dřevěný kříž C)

za kostelem

 

Škola  C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola_T.G.Masaryka%2C_Brodek_u_Konice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg/1280px-Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola_T.G.Masaryka%2C_Brodek_u_Konice%2C_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Litovel, s.o. Konice

1961 Okres Prostějov

Připojena Deštná

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o Brodku je v Olomouckých půhonech v roce 1575. Tehdy vladykové Matyáš Frydrych a Kryštov Laškovský ze Švábenic a na Rakové prodali Brodek s Dešnou a Lhotou opatu Kašparovi z kláštera Hradisko u Olomouce. Poněvadž byl klášter zadlužen, prodal tyto obce již příští rok Hanušovi Haugvicovi z Biskupic, Račic a na Chropyni, zemského hejtmanovi moravskému. Později patřil Brodek k panství konickému a šebetovskému. Na staré pečeti měl Brodek ve znaku strom a pod ním radlici pluhu. Roku 1872 byl Brodek povýšen na městys a byly mu povoleny 3 trhy ročně. Náměstí bylo rozšířeno odstraněním dvou domů. Na něm byl postaven pomník císaři Josefu II., který byl roku 1918 odvezen. Největšího rozmachu nabyla obec v roce 1890, kdy zde bylo 257 domů a v nich bydlelo 1647 obyvatel (z toho 19 Čechů, ostatní Němci). Přifařen byl Brodek do Konice, část obce do Knínic. Samostatná fara byla zřízena roku 1784 a prvním farářem byl Dr. Josef Urtika. Od tohoto roku má Brodek s Dešnou a Lhotou matriky. Roku 1725 byla v Brodku postavena kaple zasvěcená Petru a Pavlovi. Jak v obci přibývalo obyvatel, stala se kaple nedostačující a proto bylo rozhodnuto postavit na jejím místě kostel. Stavba byla zahájena v roce 1801 a již 19. září 1802 byl kostel vysvěcen. Na hlavním oltáři je obraz "Loučení apoštolů". Obraz namaloval vídeňský malíř Josef Redl a je v památkové ochraně. V roce 1806 byly v kostete instalovány varhany, pocházející z dílny pana Siebra z Brna. V roce 1830 byla postavena na horním konci Brodku kaplička, v roce 1784 byl zřízen hřbitov. Do té doby byli mrtví pohřbíváni v Konici. V roce 1853 je v Brodku zřízen zdravotní obvod, roku 1869 poštovní úřad, v roce 1932 byla provedena elektrifikace a následujícího roku byla zahájena autobusová doprava z Horního Štěpánova do Brodku a Ptení. V roce 1936 zřídila v Brodku svou pobočku továrna Rolného z Prostějova. Kromě toho zde byla také továrna na dámské klobouky a obuv.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1336 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (15.1.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.1.2015