Kod CZ

Bohuslavice

[Kostel sv.Filipa a Jakuba] 2)

Uváděnkol.1360, nahrazen kol.1714.

 

Kostel sv.Bartoloměje 2) A) B)

Na místě staršího kostela asi 1714, věž 1768

http://www.obec-bohuslavice.cz/image.php?nid=6084&oid=907673&width=650&height=488 http://foto.turistika.cz/foto/14738/94524/lrg_07bohuslavicekostelsvatehobartolomeje03.jpg

 

Fara

 

Hřbitov

 

Kamenný kříž A)

Před OÚ

http://www.obec-bohuslavice.cz/image.php?nid=6084&oid=907668&width=488&height=650

 

Kamenný kříž A)

Se sochami a pamětní deskou vedle, 1870, opraven 1911 a 2007

http://www.obec-bohuslavice.cz/image.php?nid=6084&oid=907677&width=488&height=650 http://www.obec-bohuslavice.cz/image.php?nid=6084&oid=907681&width=650&height=488

 

Železný kříž A)

Za kostelem

http://www.obec-bohuslavice.cz/image.php?nid=6084&oid=907679&width=326&height=650

 

[Tvrz] 3)

1384, později se neuvádí, zanikla patrně koncem 14.stol., stávala cca 1 km SV od obce.

 

Škola

Odstrašující úprava s nízkou sedlovou střechou a břízolitovými sgrafity pozdní sorely

Zpět na

okres

1288 Panství Bohuslavice

1539 panství Krakovec

1713 Panství Čechy pod Kosířem

1751 panství Krakovec

 Politický okres Litovel, s.o. Konice

1961 Okres Prostějov

Připojeno Polomí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C) A)

Zcela zdevastovaná vesnice s katastrofálním stavem depresivně modernizované zástavby, strašlivou školou a širším okolím, kterou nezachrání ani důstojně opravený kostel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288.

Podle zápisů v obecní kronice vznikly Bohuslavice posazením se dělného lidu kolem panského dvora, jenž patrně patřil pánu Bohuslavovi - odtud jméno. Poprvé se však Bohuslavice uvádějí v listině kláštera Hradisko u Olomouce r. 1288 (Fr. Kopečný - Jména obci a osad Prostějovského okresu uvádí údaj 1318). Tehdy měl dvůr a obec v držení pan Zbyslav z Bohuslavic. Po té se majitelé často střídali. Ve 14. stol. ves vlastnil moravský markrabě Jošt, r.1510 prodal panství Heřman ze Zástřisl a na Čejkovicích panu Havlu Chudobínovi z Bařic, majiteli zboží krakoveckého. Pak dvůr patřil rodu Bítovských, po třicetileté válce panství koupil kníže Ferdinand z Dietrichštejna. Posledním vlastníkem byl hrabě Emanuel Silva Tarouca. V letech 1923-1926 byl bohuslavický dvůr rozprodán.

 

Rok

obyv.

domů

1771

169

1834

275

35

1921

313

54

1927

313

1930

317

59

1947

320

1961

1970

1991

470

97

 

www.obec-bohuslavice.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Samek B., Umělecké památky M. a S., 1994

3) Kuča K., Města a městečka v Č., na M. a ve S., 1996

 

A) obec-bohuslavice.cz (13.1.2015)

B) turistika.cz (13.1.2015)

C) cs.wikipedia.org (13.1.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.1.2015