Kód CZ:

Makov

Osada: U Tří kocourů

Kostel sv.Víta

Před 1396 farní, 1677 filiální do Poličky, nyní filiální do Morašic1), pův románský, přestavěn barokně

 

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Márnice

V těsném sousedství školy

 

Kamenný kříž

U vchodu na hřbitov, 1893, s kovaným plůtkem

Nápis: V tomto znamení zvítězíš

Nápis dole: Postaveno roku 1893, nákladem manželů / VOSTRČILOVÝCH / č.p.67 z Makova

 

Památník padlým

U hřbitovní zdi

 

Škola

U kostela

 

Sokolovna

Při silnice k Morašicím

 

Dům č.p. 42 - stodola

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zpráva o Makovu je z roku 1349. Počátky Makova však sahají do konce 1. tisíciletí, jak napovídá jeho jméno, odvozené od planého máku. Jména odvozená od přírodních názvů patří totiž k nejstarším. Důkazem může být nález kamenné sekery a rytířské ostruhy.


Dominantou Makova je kostel sv. Víta s věží vyskou 42 metrů. Kostel pochází z počátku druhého tisíciletí, jak lze usoudit i z jeho zasvěcení sv. Vítu, jednomu z nejstarších patronů celého křesťanského světa. O této stavbě se zmiňují dobové zprávy již za vlády posledních Přemyslovců. Původně románská stavba byla několikrát přestavována. V roce 1999 byl zhotoven nový krov a střecha, opravena omítka a provedena nová fasáda. Makovský kostel patří také k nemnoha stavbám, které se mohou pochlubit obrazem od Mikoláše Alše.


Mezi zdejší slavné rodáky patřil Jan Lenoch, významný český politik přelomu století. V seznamu obyvatel Makova lze také nalézt předky národního umělce Vincence Makovského.

Počtem obyvatelstva i domů převyšoval Makov všechny vesnice západní části pozdějšího litomyšlského okresu po celá staletí až do počátku první republiky. Podle dostupných informací měla obec nejvyšší počet  obyvatel - 659 - v roce 1869. Pozdější úbytek obyvatel byl zaviněn odchodem lidí do měst za prací. Dnes má Makov 138 domů a 351 obyvatel.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

582 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

337 

 

 

www odkazy

  www.obecmakov.cz

 

literatura a prameny

1)       Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)       E.Poche, Umělecké památky Čech

3)       Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 fotografie

 

 

 U Tří Kocourů

Kód CZ:

U Tří Kocourů

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.2.2012