Kód CZ

Lažany

Kamenný kříž

Na návsi kamenný 1884,oprava 19050)

 

Památník 1914-18

Na návsi

 

Železný kříž

S plůtkem u silnice na Morašice 18870)

 

Pamětní deska Václava Klejcha

Na jeho rodném domě

 

Hospoda

Se sálem uprostřed obce v troskách

 

Rodný dům Václava Klejcha

23. září 1683 narodil českobratrský písmák, vydavatel a šiřitel reformační literatury, autor duchovních písní Václav Klejch (také Kleych nebo Gleych), nazývaný někdy exulantským Veleslavínem. Klejch prožil dětství v rodné vsi a do školy chodil v Morašicích. Jeho příslušnost k českobratrské víře byla vyzrazena, proto s manželkou Kateřinou a dvěma dcerami tajně z Lažan, kde hospodařil, v roce 1705 utekl a usídlil se v saské Žitavě, kde se živil jako zahradník, učil se německy a latinsky. Začal zde tisknout Nový zákon, Postilu, Evangelický kancionál a od roku 1708 vydávat české knihy v drobném formátu - špalíčky, které pak tajně pašoval ze svého skladu do původní vlasti i na Slovensko. „Klejchovy špalíčky“ byly drobné, aby se daly ukrýt pod oděv nebo na trakař mezi dřeva, nesly na titulní straně znak Václava Klejcha - monogram W. K. a srdce protknuté mečem ve znamení kříže, z něhož vyrůstají tři růže, pod ním je rozevřená kniha. Zemřel 11. 8. 1737 v Necpalech u Martina na Slovensku na skvrnitý tyfus a zápal plic. 

Klejch je jednou z postav Jiráskova románu Poklad. O Klejchovi píše obrozenec Josef Jungmann v „Historii literatury české“, historik Gustav Adolf Skalský v knize „Z historie české emigrace 18. století“, je uveden v Ottově slovníku naučném pod heslem „Václav Klejch, emigrant a písmák český, narozený v Lažanech na bývalém panství litomyšlském“ a objevil se i v Koniášově seznamu zakázané literatury „Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění zamykající“ (1729).

U silnice při výjezdu na Říkovice jsou dnes dva statky.  Po levé straně je patrně Klejchův rodný statek č. p. 2, vpravo statek, kde žije potomek rodu Klejchů - František Klejch.  Statek Václava Klejcha držela od 19. století rodina Tobkova. František Tobek byl v době 1. světové války legionářem a zahynul v samém konci války v Itálii. Na jeho památku je na domě pamětní deska. Vedle stavení roste starý buk, který byl vysazen v roce 1796.

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

Část Morašic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

172 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 51

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

www.litoulkysy.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2012