Kód CZ

Květná

(Blumenau)

Kostel sv.Vavřince

r.1350 filiální do Karle, dřevěný, od 1860 farní, 1908 zbořen, stával uprostřed hřbitova

Pseudorománský z r. 1902 podle návrhu Antonína Beby. Zařízení pseudoslohové, současné se stavbou.4)

Kostel sv. Vavřince je největší pamětihodností obce Květné a byl vystavěn na přelomu 19. a20. století na místě původního dřevěného filiálního kostela přibližně z roku 1350. Z důvodu malé kapacity byl v roce 1902 přestavěn v pseudorománském slohu podle návrhu Antonína Béby. Kostel je umístěn ve hřbitovním areálu, ve kterém se dochovala barokní márnice z 18. století. 

 

  

 

[Brána na hřbitov]

Se síňkou a šindelovým sedlem1)

Současné brány jednoduché, z cihelných sloupků a kovanými výplněmi

 

 

Márnice

Na hřbitově-barokní z 18.stol. čtvercová se zaoblenými nárožími, krytá mansardovou střechou, plochostropá.Kolem oválného okna v průčelí štukové rámování.4)

 

Hřbitov

vedle kostela, několik starých křížů, většina náhrobků současných

Fara

Proti hřbitovu

 

Železný kříž

Na hřbitově, z r. 1860, s reliéfy sv.Anny,Vzkříšení Lazara a sv.Františka Borg.na soklu4)

 

Železný kříž

Před hřbitovem, vedle márnice, 1863

 

Kamenný kříž

Před hřbitovem, s reliéfem Madonny s dítětem na soklu, 1768, opraven 1838

 

Socha sv.Trojice2)

Před obcí při silnici do Svitav, s reliéfem Madony na soklu, z r. 1821.4)

 

Socha sv.Trojice

V obci, při silnici na Chmelík, 187?

 

 

Socha sv.Trojice

Na návsi před č.p.??

 

 

Socha sv.Trojice2)

U rychty č.p.1, 1768, opr.1838, s reliéfem Madony s děckem na soklu

 

 

Železný kříž

Před č.p., pouze sokl bez kříže, 1885

 

Železný kříž

Před obchodem K.Pattnera

 

Boží muka

Pod farou, trojstranný sloupek s výklenky 1716, zděný, znovu vystavěn kol.r.2000

 

Kříž

U silnice, pod stratkem

 

Památník padlým

Na hřbitově

 

Hospoda

U silnice ze Svitav do Poličky 

 

 

Rychta

Vedle kostela, zřícené stáje s podloubím, průčelní roubená část těsně před zřícením, obytná část přestavěna

 

 

 

Škola

Ve svahu proti rychtě

  

 

Hasičská zbrojnice

Ve svahu

 

Usedlost č.p. 63

Na štítě štukový polychromovaný reliéfek se sv.Floriánem, 1858

 

 

Hostinec

J.Killer

  

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Květná

Historie obce >>

Obec podél silnice Svitavy Polička, s delší částí na odbočce na Chmelík, první zmínka 1347

Ves se připomíná roku 1347 , kdy byla zastavena litomyšlskému biskupovi. Byla původně buď úplně nebo částečně českou. To je patrno z velmi mnohých českých příjmení z tehdejší doby. České jméno Květná ani německé Blumenau se nikde v listinách neobjevuje. Bylo původně utvořeno z latinského jména „Quietne".

 Na katastru obce jsou dále sloupové obrazy Jana Nepomuckého a sv. Pavla z roku 1802 na paměť krupobití.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 660 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)       Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)       E.Poche, Umělecké památky Čech (Květná)

3)       Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Borová Krčma

(Kieferkratschen)

Železný kříž

U silnice, 1870, bohatě zdobený sokl

 

Hostinec

J.Wala

 

 

Historie

Skupina domů u silnice mezi Poličkou a Svitavami s bývalou zájezdní hospodou

Založena 1694, původně zájezdní hostinec, dnes skupina 5ti domů, dva ve zříceninách, za osadou drobný dešťový rybníček s kamenem obezděnými břehy,

nedaleko vojenská kasárna s ubytovnami, letecké hangáry.

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.2.2012