Kód CZ

Kozlov

Kaple P.Marie

Z 19.stol.ve svahu,nově upravena, drobná roubená stavba s malovaným štítem4

yla postavena v roce 1753, má dřevěnou zvonici s polygonální lucernou a je zakončena cibulovou bání. Bližší okolnosti jejího vzniku ani případné další stavební proměny nejsou známy. Pouze dva štítky na věžičce stavby připomínají její založení v roce 1753 a opravu provedenou v roce 1929. Interiéru stavby dominuje oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské. Obraz byl zrestaurován v roce 1996 a oltář v roce 2001. Ve věži kaple se původně nacházel zvon Sv. František. V průběhu 1. světové války byl však rekvírován pro válečné účely. Od 4. července 2004 odtud vyzvání nový zvon Sv. Pavel – který byl pořízen u veřejné sbírky. Bohoslužby se v kapli konají nepravidelně a mimo tyto bohoslužby je kaple veřejnosti nepřístupná.

 

 

Chaloupka Maxe Švabinského

V červenci roku 2005 byla započata rekonstrukce této pro Kozlov velice významné památky. Rekonstrukce trvala celý rok a nyní se již přiblížila závěrečná kolaudace, která proběhne 28.7.2006. Rekonstrukce chaloupky byla velice náročná a dotkla se všech jejích částí. Byla zrestaurována malba Svatého Václava ve štítě chaloupky, střecha chaloupky na kterou byly použity šindele, byly vyměněny staré podpěrné trámy a před chaloupkou je nové schodiště se zábradlím. Dále byla provedena oprava oken, dveří, podlah a pokoje v chaloupce byly nově vymalovány.

Všechny tyto opravy nijak negativně nezasáhly do vzhledu chaloupky a byly prováděny podle její původní podoby.

Chaloupka bude zpřístupněna v průběhu turistické sezóny veřejnosti pod záštitou Městského muzea Česká Třebová.

 

 

Chata Maxe Švabinského

Restaurace a ubytování

 

Rozhledna

Postavena společně s vysílačem

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

Část České Třebové

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

 Obec rozložena v údolí potoka, dochovány četné ukázky lid.architektury-domek Maxe Švabinského-na konci obce,s malovaným štítem od M.Švabinského, sousední statek č.p. 12 rovněž s malovaným štítem4)

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.kozlov-ct.info

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

E.Poche, Umělecké památky Čech

 

www.turistika.cz

www.drevenekostely.ic.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2012