Zpět na Koclířov

Letohrádek

Koclířov, politický okres Litomyšl

 

Před rokem 1701 (1791) Zbytky renaissančního LETOHRÁDKU podoby věže na oválním základu, vystavěné z lámané opuky s cihlami smíšené, ze 17. stol., se stopami architektonického členění, lišen, štukových festonů a okenních rámů. Okna v obou patrech pravoúhlá, okapní římsa hojně profilovaná. Na mansardní střeše lucerna s železným praporečkem, v němž prolomeno: F . F . 1701 (1791?) Dle zbytků zdí byl tento letohrádek kdysi větší, úhlednou stavbou.

 

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  E.Poche, Umělecké památky Čech

Soupis památek uměleckých a historických v království českém

 

 

image002 image004

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 10.10.2011

©