Zpět na Koclířov

Křížová cesta – kamenné reliéfní náhrobky

Koclířov, politický okres Litomyšl

 

Křížová cesta vznikla v roce 1857, ostatní náhrobky a reliéfy v následujícím období.

 

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Popiska se zobrazí při najetí kurzoru na obrázek, po kliknutí se obrázek zvětší

image002 image004

západní a východní část hřbitovní zdi

 

image006 image008

Reliéfy se symbolem smrti a Božího oka v průjezdu hřbitovní brány

 

image010 image014 image016

I.z.-Kristus před Pilátem / Madonna se sv.Ivanem a sv.Kateřinou, Vzkříšení Lazara / II.z.-Na Krisla položen kříž

 

image009 image011 image013

III.z.Kristus poprvé padá pod křížem / IV.zastavení-Kristus se potkává s P.Marií / V.z.Šimon z Kyrény pomáha s křížem

 

image011 image013 image015

VI.z.Veronika podává Kristu roušku / Malba na plechu / VII.z.Kristus podruhé padá pod křížem

 

image014 image016

Pieta / Stětí Jana Křtitele

 

image018 image020 image022 image024 image026

Socha sv.Antonína / Socha sv.Josefa s Ježíškem / Madonna se světci a anděly / Socha sv.Jiří / Ukřižovaný se sv.Terezií a sv.Františkem z Assisi

 

image028 image022

VIII.z.-Kristus potkává jeruzalémské ženy / IX.z.-Kristus potřetí padá pod křížem

 

image024

Miska na sv.vodu na bráně

 

image026 image025

Kaple se sousoším Noli me tangere / Lurdská jeskyňka s P.Marií

 

image026 image027 image028

X.z.-Kristus zbaven roucha / XI.z.-Kristus přibíjen na kříž / Sv.J.Nepomucký a sv.Žofie

 

image029

Skupina náhrobků

 

image030 image031 image033 image033 image035

Sv.Viktorie / sv.Václav / Kalvárie / sv.Josefa / sv.Františka

 

image035 image036 image038

Setkání P.marie se sv.Annou a křest Kristův / Sv.Barbora / Josef s P.Marií a Ježíškem

 

image038 image039 image041

Zvěstování / XII.z.-Kristus umírá na kříži / Madonna se světci

 

image042 image041 image042

Prázdný výklenek / Madonna se sv.Annou / XIII.zastavení-Kristus sňat z kříže

 

image043

Poslední XIV.zastavení na kapli Božího hrobu

 

image045 image045 image046

Kaple Božího hrobu, zdevastovaný interiér a stav před opravou

 

image045 image047 image049

Kaple sv.Alexia pod schody na kůr, interiér a socha sv.Alexia

 

image045

Malované výklenky na západní stěně kostela

 

image047 image049

Kristus na Hoře Olivetské a Bičování Krista

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 10.10.2011