Kód CZ

Jarošov

Osada: Vranice

Dřevěná zvonice

U silnice, z 19.stol, NKP, 1804

Dřevěná –ukázka lid. Architektury z 19.stol. čtvercová se stanovou střechou se zvoničkou4)

 

Evangelický hřbitov

U silnice na Budislav, v poli

 

Márnice

Na hřbitově

 

Železný kříž

u silnice

 

Památník padlým

Památník byl vybudován v září a odhalen 28.října 1921.

 

Panský stůl

Ve skále vytesaný stůl a sedadla, dle pověsti místo hodování rytíře Toulovce

 

Škola

V centru. Vyučovat se v obci začalo až v r. 1833 v najaté místnosti ve statku č.p. 2. Později byla tato soukromá evangelická škola přeložena do chalupy č. 91, pak do domu č. 58, dále do statku č. l a do chalupy č. 4. V r. 1841 byla postavena evangelická škola, přízemní budova s l třídou, dále se světnicí, kuchyní, komorou, márnicí a chlévem. Občany Jarošova stálo mnoho příkoří a utrpení od katolické církve v Litomyšli, než se jim podařilo povolit výstavbu evangelické školy.

V r.1910 je zmíněna dvoutřídní obecná škola s jednou pobočkou spojená se zimní hospodářskou školou pokračovací

V r. 1925 navštívila školu delegace slovenských učitelů V r. 1926 uspořádala škola zájezd na Slovensko. V letech 1941 až 1942 zde vyučoval spisovatel Petr Jilemnický.

 

[Tvrz]

Tu snad stála, bez písemných záznamů, základy ve skále a zbytky valů1)

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 bec Jarošov leží na severovýchodním okraji českomoravské vysočiny, v sousedství přírodní rezervace „Toulovcovy maštale“. Název obce pochází ze slovanské doby, ze jména Jaroš. Vznik obce se však datuje kolem roku 1350-1360. První písemná zmínka je z roku 1366, kdy se biskup Petr z Litomyšle přel s klášterem Podlažickým o hranice. Ve sporu měl rozhodnout rytíř Albert z Jarošova, jehož tvrz stála zřejmě na západním okraji obce.

Na přelomu 14. a 15.století byl vlastníkem obce Jarošov Toulovec z Třemošné,osoba opředená mnoha pověstmi i známá z historických pramenů. Ve svém loupeživém mládí patrně bydlel v Jarošovské tvrzi. Ve stáří se stal počestným občanem města Litomyšle a vykonal zde mnoho dobrých skutků.

Roku 1480 koupilo obec Jarošov město Litomyšl.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 535

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

  www.obecjarosov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech (Jarošov)

 

A) obecjarosov.cz (20.2.2012)

 

 fotografie

 

 

Kód CZ

Vranice (část)

 

Mlýn

R. 1528 byl zde mlýn „Vraní", k němuž bylo později přistavěno několik chalup na přání obce Jarošova. Odtud jméno vsi Vranice. 

 

Mlýn

Stabilní katastr

 

Mlýn

Stabilní katastr

 

 

Osada je rozložena na dvou katastrech obcí Jarošov a Nová Ves u Jarošova

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.2.2012