Kód CZ

Dětřichov

(Dittersdorf)

Kostel sv.Petra Pavla >>

r.1350 filiální do Opatova, od 1760 farní.1793 po požáru obnoven, barokní

Uprostřed obce na vyvýšeném místě na hřbitově, jako farní připomínán r 1350,věž upravena v 16.stol.,opravena r.1703,obnovena po ohni1793,oprav. 1824, na bočním portále. Jednolodní obdélný s neodstupněným, půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně a hranolovou věží s cibulí před západním průčelím a předsíní po jižní straně.Stěny s okny uzavřenými odstupněným půlkruhem.Podvěží klenuto křížově s hřebínky,kostel plochostropý,sakristie klenuta valeně s lunetami.Dřevěná konvexní kruchta na dvou sloupech.Zařízení-truhlářská práce z konce 18.stol. doplněna obrazy a sochami z 19.stol.4)

 

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

 

Hřbitovní brána přední

S kovaným křížkem

 

Hřbitovní brána zadní

ze hřbitova do polí, kamenná-opuka, s tesanými reliéfy v klenácích. lebka s letopočtem a z vnitřní strany smrtka s nápisem Heute mir Morgen dir, 1848

  

 

Fara

proti kostelu

 

[Kaplička]

Stávala západně od kostela

 

Kamenný kříž

U vchodu na hřbitov s chronogramem 1740 a 1796.

Před hřbitovem z r.1806 s reliéfy světců na soklu

 

Kříž

Při silnici do Vísky u Dětřichova, původně patrně s kamenným vrcholovým křížem

 

Železný kříž

Za vsí směrem na Svitavy, za zbořenou usedlostí, 193?

 

Kamenný kříž

U polní cesty za hřbitovem, kříž leží pod ním., restaurován 2004 a posunut blíže ke kostelu mimo cestu

 

 

Kamenný kříž

U cesty na Vysoké Pole

 

Škola

vedle hřbitova, dnes obecní úřad a bytový dům s nevhodnými úpravami a přístavbami

 

 

Hostinec

před hřbitovem, krásné stavení z ½ 19 století s valbovou střechou, dochované průčelí s klenutým vchodem a pův. okny, před vstupem je  dlouhé schodiště  kvůli převýšení od silnice, původně obecní úřad (Gemeindehaus)

 

 

[Rychta]

Vých.pod kostelem, přízemní, 2.pol.18.stol., centrální barokní vikýř na mansardové střeše. Zbořena. Zůstal zbytek hospodářského křídla, nevkusně přestavěn.

 

[Mlýn]

Stával pod rychtou, na jeho místě montovaná stavba Jednoty

 

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

Protáhlá obec podél potoka4)

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1104 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

Kód CZ

Vysoké Pole

(Hohenfeld)

 

Kaplička

Postavena v roce 1938 za odvrácení války, malá lurdská jeskyňka, pobořena, v její blízkosti postavena v roce 2011 nová

 

Kaplička

Postavena v roce 2011 v sousedství lurdské kapličky v lese.

 

Kamenný kříž

v Zadní Cejli, uprostřed louky

 

Kříž

Ve Střední Cejli, u cesty

 

Železný kříž

U cesty ke Koclířovu, 1945, smrt Karla Leschingera

Popis: image018

 

Rumpálová studna

V Zadní Cejli

 

Škola

Ve Střední Cejli

 

 

Hostinec

V Hospodské Cejli

 

 

 

Skládá se ze Zadní, Přední, Hospodské a Prostřední Cejle, původní zástavba z velké části zanikla, místy nahrazena nevhodnou chatovou zástavbou, nerespektující žádné stavební zásady místní architektury. Část území byla zalesněna, vznikl tu velký rekreační areál ve stylu socialistického depresionismu.

 

Kód CZ

Víska

(Štilfrýdek, Stillfried)

Kříž

Za č.p

 

Socha sv.Trojice

V poli

 

Hájovna

Na horním konci území obce při silnici na Kunčinu.

 

 

 

 

Nejhornější část obce směrem na Kunčinu.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.2.2012